Panorama - Potoczek
Zespół Szkół im. Romualda Traugutta w Potoku-Stanach
Zawody wędkarskie – Maliniec
Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku-Stanach
Parafia pod wezwaniem Świętego Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim
Panorama - Potok Wielki
KARP 2019
Pochmurnie

-3°C

Potok wielki

Pochmurnie

Wilgotność powietrza 84%

Wiatr 24.14 km/h

  hour min hour  
  23.04.2021 Ferienhaus Ostsee

BIP

harmonogram odpady dopasowany

ZASADY

DEKLARACJA

armir restrukturyzacja rolnictwa lodr doradztwo rolnicze odnawialne zrodla energibiznes.gov.pl2 pl

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 143

Wczoraj 268

Ostatni miesiąc 7778

Ogółem 447000

Sekretarz

Sekretarz Gminy
Bożena Kusz

-Zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu.
-Realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
-Opracowywanie aktualizacji Statutu Gminy.
-Opracowywanie aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i towarzyszących mu zarządzeń wewnętrznych.
-Opracowywanie zakresów czynności na stanowiska pracy w Urzędzie oraz bieżąca ich aktualizacja.
-Sprawowanie nadzoru nad organizacją i dyscypliną pracy.
-Opracowywanie projektów regulaminów pracy i wynagradzania w Urzędzie.
-Sprawowanie nadzoru nad prowadzaniem spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych.
-Wykonywanie wspólnie z innymi osobami wchodzącymi w skład kierownictwa Urzędu funkcji kontroli wewnętrznej w Urzędzie.
-Prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników.
-Organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników.
-Prowadzenie ewidencji wydawanych przez Wójta pełnomocnictw / upoważnień.
-Prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury.
Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
-Opiniowanie godzin pracy aptek na terenie Gminy.
-Przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy – staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, praktyki.
-Sprawowanie nadzoru nad stażami absolwenckimi i praktykami zawodowymi. Współdziałanie z innymi jednostkami administracji publicznej w szczególności: GUS, PEFRON, KBW.
-Zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa, (KPA, instrukcja kancelaryjna) i innymi w zakresie pracy Urzędu.
-Nadzorowanie rzetelnego, terminowego, zgodnego z prawem załatwiania spraw obywateli.
-Koordynowanie prac związanych z organizacją wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych i referendów oraz spisów.
-Nadzorowanie właściwego załatwiania skarg i wniosków przez merytoryczne komórki. Przeprowadzanie okresowej oceny podległych pracowników.
-Prowadzenie spraw w zakresie służby przygotowawczej w urzędzie.
-Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawniania pracy Urzędu.
-Gromadzenie materiałów pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli oraz zapewnienie terminowej realizacji wniosków pokontrolnych.
-Przygotowanie projektu uchwał lub zarządzeń w zakresie zakładania, przekształcania i likwidowania jednostek organizacyjnych Gminy.
-Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej.
-Prenumerata czasopism i publikacji niezbędnych w Urzędzie.
-Prowadzenie działalności socjalnej dla pracowników Urzędu.
-Bieżące informowanie pracowników o zmianach w przepisach prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim.
-Nadzoru nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej, zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego oraz wszelkich informacji publicznych.
-Nadzór nad inwentaryzacją wyposażenia Urzędu.
-Sprawowanie nadzoru nad samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie.
-Prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych.
-Wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich i psychologicznych kierowcom jednostek OSP.
-Bieżąca współpraca z Komendantem Gminnym OSP, Komendantem Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendantem Policji.

Kolektory słoneczne

FDS2020

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Wirtualny spacer Solary  zsjpzesp traugutt katyn ops potok wielki osrodek kultury potok ZSCKR potoczek lgd lesny krag ryba Powiat Janowski zip przydatne infoIKPEPUAP geo portal ksiegi wieczyste ceidg dzialalnosc gospodarcza akty prawneskrzynka nadawcza glks potokwielki

 

 

 

Kontakt
Potok Wielki 106

23-313 Potok Wielki
tel./fax: 15 8740 206 www.potokwielki.pl

 

 

Godziny pracy
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

sobota-niedziela: nieczynne

Numer konta
98 9410 1049 2005 5000 0329 0002

 

Konto  - odpady komunalne: 

69 9410 1049 2005 5000 0329 0039