Panorama - Potoczek
Zespół Szkół im. Romualda Traugutta w Potoku-Stanach
Zawody wędkarskie – Maliniec
Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku-Stanach
Parafia pod wezwaniem Świętego Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim
Panorama - Potok Wielki
KARP 2019
Pochmurnie

-3°C

Potok wielki

Pochmurnie

Wilgotność powietrza 84%

Wiatr 24.14 km/h

  hour min hour  
  09.05.2021 Ferienhaus Ostsee

BIP

harmonogram odpady dopasowany

ZASADY

DEKLARACJA

armir restrukturyzacja rolnictwa lodr doradztwo rolnicze odnawialne zrodla energibiznes.gov.pl2 pl

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 23

Wczoraj 253

Ostatni miesiąc 2631

Ogółem 452298

Skarbnik

Skarbnik Gminy
Beata Kochan

Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu) pełni równocześnie obowiązki Kierownika Referatu Planowania i Finansów.

Skarbnik w szczególności realizuje zadania wynikające z uchwał Rady Gminy oraz przepisów o finansach publicznych w tym:

-przygotowuje wstępny projekt budżetu i uchwały budżetowej,
-opracowuje projekt układu wykonawczego budżetu,
-dokonuje na bieżąco ocen i analiz realizacji budżetu, występuje z inicjatywą zmian w budżecie,
-sporządza informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku,
-sporządza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz inne sprawozdania finansowe wymagane przepisami prawa,
-odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań Gminy,
-opracowuje projekty aktów w sprawach przepisów regulujących gospodarkę finansową (inwentaryzacji, archiwizacji, kontroli i obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie; obrotu drukami ścisłego zarachowania; gospodarki kasowej; ------zakładowego planu kont i inne w zakresie finansowym),
-nadzoruje opracowanie projektów uchwał Rady Gminy z zakresu gospodarki finansowej Gminy oraz jednostek organizacyjnych,
-udziela kontrasygnaty czynności prawnych powodujących zobowiązania pieniężne,
-prowadzi ewidencję środków trwałych,
-sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-opracowuje projekty zakresów czynności dla pracowników Referatu w porozumieniu z Sekretarzem Gminy,
-udziela instruktażu pracownikom Referatów, Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie finansów,
-uczestniczy w posiedzeniach Rady Gminy,
-współpracuje w przygotowaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych,
-kieruje pracą Referatu Planowania i Finansów,
-sprawuje nadzór i dokonuje kontroli dokumentów pod względem formalno - prawnym, zatwierdza je do wypłaty, podpisuje polecenia przelewu i czeki,
-sprawuje nadzór nad zamówieniami publicznymi w zakresie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych,
-dokonuje kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych w zakresie ustalonym w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy,
-wykonuje inne zadania zlecone przez Wójta.

Kolektory słoneczne

FDS2020

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Wirtualny spacer Solary  zsjpzesp traugutt katyn ops potok wielki osrodek kultury potok ZSCKR potoczek lgd lesny krag ryba Powiat Janowski zip przydatne infoIKPEPUAP geo portal ksiegi wieczyste ceidg dzialalnosc gospodarcza akty prawneskrzynka nadawcza glks potokwielki

 

 

 

Kontakt
Potok Wielki 106

23-313 Potok Wielki
tel./fax: 15 8740 206 www.potokwielki.pl

 

 

Godziny pracy
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

sobota-niedziela: nieczynne

Numer konta
98 9410 1049 2005 5000 0329 0002

 

Konto  - odpady komunalne: 

69 9410 1049 2005 5000 0329 0039