– Modernizacja i rozbudowa sieć oświetlenia ulicznego.

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim
rządowy fundusz inwestycyji lokalnych

rozbudowa oświetlenia ulicznego

Gmina Potok Wielki otrzymała dofinansowanie w kwocie 750 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację i rozbudowę sieć oświetlenia ulicznego.

Obecnie na terenie Gminy Potok Wielki zdecydowana większość oświetlenia ulicznego jest przestarzała technicznie, zbyt energochłonna i awaryjna. Środki przeznaczane na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zużywanej na cele oświetlenia miejsc publicznych i dróg, znajdujących się na terenie gminy, jak również opłat za konserwację tegoż oświetlenia, stanowią kilka procent budżetu gminy.

Podstawowa modernizacja systemu polega na wymianie istniejących opraw z sodowymi źródłami światła na energooszczędne (LED), dzięki czemu nastąpi istotne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, wynikających z produkcji energii elektrycznej oraz ograniczenie zużycia paliw pierwotnych. Oprawy tego typu pozwalają na uzyskanie znacznie większej ilości światła przy zmniejszonym zużyciu energii elektrycznej. Konieczność modernizacji oświetlenia wynika przede wszystkim ze stanu technicznego i awaryjności oświetlenia.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez zmniejszenie wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego.

rządowy fundusz inwestycyji lokalnych

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry