– Podpisana umowa z wykonawcą na montaż instalacji fotowoltaicznych i kotłów na biomasę w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Potok Wielki”.

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Potok Wielki” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy

 

Informujemy zainteresowanych mieszkańców , że Gmina Potok Wielki w dniu 21.07.2021 r.  podpisała umowy z Wykonawcą robót polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych i kotłów na biomasę w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Potok Wielki”.

Umowy zawarto z  firmą FlexiPower Group sp. z o.o. Sp. K.  z siedzibą Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.

Wykonawca w przeciągu 3 miesięcy ma wykonać 109 sztuk instalacji fotowoltaicznych oraz w czasie 2 miesięcy 12 kotłów na biomasę.

O terminie zawarcia aneksów do umów z uczestnikami projektu będziemy informować.

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie  formalności związane z realizacją projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Potok Wielki”  odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy w Potoku Wielkim.  Od osób wpisanych lub zainteresowanych wpisem na listę rezerwową projektu nie pobieramy żadnych opłat. Natomiast uczestnicy projektu, którzy podpisują  umowy/aneksy do umów, będą zobowiązani do wpłat na konto bankowe Gminy Potok Wielki wskazane w umowie (przy podpisywaniu umowy w Urzędzie Gminy otrzymują również druk wpłaty). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy tel. 158740204.

Projekt „Odnawialne źródła energii  Gminie Potok Wielki” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Nr umowy o dofinansowanie: RPLU.04.01.00-06-0076/19-00

Kwota dofinasowania ze środków  UE : 930.583,50 zł

Wartość projektu: 1.835.927,60 zł

Cel projektu: zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych tj. słońca i biomasy.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry