– Zarządzenie Nr 53.2021 Wójta Gminy Potok Wielki z dnia 01.12.2021r.

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Zarządzenie Nr 53.2021

Wójta Gminy Potok Wielki

z dnia 01.12.2021r.

 w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń i nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Potok Wielki  przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem.

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj.Dz.U.z 2020r., poz1990 z późn.zm.).

Wójt Gminy Potok Wielki podaje do publicznej wiadomości

 Wykaz

 pomieszczeń i nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Potok Wielki przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem.

I. Pomieszczenie magazynowe o pow.664,00 m² wraz z placem i gruntem pod budynkiem o pow.1500 m² położone w miejscowości Potok Wielki (GS Potok Wielki) na działce nr 432/1,432/2.

1.Opis:

Pomieszczenie magazynowe stanowiące samodzielny budynek o pow.664,00 m² wyposażone w energię elektryczną  wraz z placem i gruntem pod budynkiem o pow.1500 m² położone w miejscowości Potok Wielki (GS Potok Wielki) na działce nr 432/1-432/2 o łącznej pow.

1,42 ha dla której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą

nr KW ZA1J/00040588/1 w obrębie Potok Wielki nr 10 katastru nieruchomości. Dojście i dojazd z placu GS Potok Wielki.

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Prowadzenie działalności gospodarczej.

Wyklucza się dzierżawę magazynu na działalność w zakresie organizowania zabaw i dyskotek.

3.Termin zagospodarowania nieruchomości:

-określony zostanie w umowie dzierżawy

4.Cena czynszu dzierżawnego:

– cena czynszu dzierżawnego miesięcznie

1000,00zł netto miesięcznie słownie: (jeden tysiąc złotych).

plus  podatek VAT.

-czynsz podlegał będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny za rok ubiegły.

– podatek od nieruchomości w/g stawek uchwalonych przez Radę Gminy.

5.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

Nie dotyczy.

6.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w wieczyste użytkowanie, najem lub dzierżawę:

-dzierżawa pomieszczenia magazynowego na okres nie przekraczający 3 lat.

7.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34, ust.1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy.

II. Część pomieszczenia magazynowego o powierzchni całkowitej 628,00m² tj. warsztat samochodowy o pow.165,00 m² wraz z placem i  gruntem pod budynkiem  o pow.400 m² położony w miejscowości Potok Wielki (plac GS) na działce nr 866/1,

KW ZA1J 00049099/8.

1.Opis :

Warsztat samochodowy o pow.165,00 m² wraz z placem i gruntem pod budynkiem o pow.400m² stanowiący część  magazynu zbożowego o pow. całkowitej 628,00m²  położony na działce nr 866/1  dla której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą  nr KW ZA1J/00040588/1 w obrębie Potok Wielki nr 10 katastru nieruchomości. Dojście i dojazd z placu GS Potok Wielki.

Warsztat wyposażony jest w kanał samochodowy, energię elektryczną

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Prowadzenie działalności gospodarczej.

Wyklucza się dzierżawę magazynu na działalność w zakresie organizowania zabaw i dyskotek.

3.Termin zagospodarowania nieruchomości:

-określony zostanie w umowie dzierżawy

4.Cena czynszu dzierżawnego:

– cena czynszu dzierżawnego miesięcznie

264,45zł netto miesięcznie słownie:(dwieście sześćdziesiąt cztery złote 45/100)

plus  podatek VAT.

-czynsz podlegał będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny za rok ubiegły.

– podatek od nieruchomości w/g stawek uchwalonych przez Radę Gminy.

5.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

Nie dotyczy.

6.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w wieczyste użytkowanie, najem lub dzierżawę:

-dzierżawa pomieszczenia magazynowego na okres nie przekraczający 3 lat.

7.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34, ust.1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy.

III. Lokal użytkowy o pow.25,00m² stanowiący część budynku położonego w miejscowości Potok Wielki 82 na działce nr 382  dla której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą  ZA1J/00039649/6 w obrębie Potok Wielki nr 10 katastru nieruchomości  wraz z placem i gruntem pod budynkiem o pow.650m²

1.Opis :

Lokal użytkowy o pow.25,00m² wraz z placem i gruntem o pow.650m² stanowiący część budynku mieszkalno-użytkowego  wyposażony w energię elektryczną, przyłącze wodociągowe, wspólne szambo.

Lokal umiejscowiony jest na parterze budynku posiada osobne wejście, lokal składa się z dwóch pomieszczeń  i korytarza.

Dojście i dojazd z drogi gminnej 108708L relacji Wola Potocka-Potok Wielki- Potok-Stany.

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Prowadzenie działalności gospodarczej.

3.Termin zagospodarowania nieruchomości:

Określony zostanie w umowie dzierżawy.

4.Cena czynszu dzierżawnego miesięcznie

300,00 zł netto (słownie :trzysta złotych)  miesięcznie plus podatek VAT

-czynsz podlegał będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny za rok ubiegły.

-Podatek od nieruchomości wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy.

5.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

Nie dotyczy.

6.Termin wnoszenia opłat:

nie dotyczy

7.Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

8.informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w wieczyste użytkowanie , najem lub dzierżawę:

-oddanie w dzierżawę pomieszczenia sklepowego na okres nie przekraczający 3 lat.

9.termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34,ust.1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy.

 

Niniejszy wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Potok Wielki, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, a także na stronie internetowej Gminy Potok Wielki i Biuletynie informacji publicznej.

Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zamieszczona zostanie w gazecie Kurier Lubelski.

 

 

WÓJT

Leszek Nosal

 

Zarządzenie Nr 53.2021 Wójta Gminy Potok Wielki z dnia 01.12.2021r.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry