– „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 r.

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

RESORTOWY PROGRAM

MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

RESORTOWY PROGRAM

MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 r.

Gmina Potok Wielki informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego w roku 2022 realizowała dla mieszkańców Gminy Potok Wielki, wsparcie w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Kwota dofinansowania – 48 960,00

Całkowita wartość  – 48 960 ,00zł

Kwota wykorzystanych środków – 26.437,93 zł

Głównym celem Programu było  wsparcie członków rodzin lub opiekunów zamieszkującym we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

* osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 r.

 

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry