– Aktualności

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 12.10.2021r.
Znak: UAN.6733.6.7.2021

 
 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Potok Wielki
o zakończeniu postępowania dowodowego
 

Stosownie do przepisu art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z …

Czytaj więcej  OBWIESZCZENIE

Potok Wielki, dnia 12.10.2021r.
Znak: UAN.6733.4.5.2021

  
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Potok Wielki
o zakończeniu postępowania dowodowego
 

Stosownie do przepisu art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z …

Czytaj więcej OBWIESZCZENIE

Potok Wielki, dnia 12.10.2021r.
Znak: UAN.6733.3.5.2021
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Potok Wielki
o zakończeniu postępowania dowodowego
 

Stosownie do przepisu art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z …

Czytaj więcej OBWIESZCZENIE

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski

Godzina i data wydania: godz. 10:43 dnia 21.10.2021

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 10:44 dnia 21.10.2021 do godz. 02:00 dnia 22.10.2021

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z …

Czytaj więcej OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

 „Szczepienia są kluczowym elementem walki z COVID-19. Szczepiąc się chronimy nie tylko siebie, ale także swoich najbliższych, osoby starsze. Dlatego bardzo gorąco namawiam państwa do zaszczepienia się, korzystajmy z dobrodziejstw nowoczesnej medycyny. Drodzy Państwo, nie czekajmy. Zaufajmy nauce, zaufajmy medykom, bądźmy wszyscy ambasadorami szczepień!” – Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski

https://www.youtube.com/watch?v=UeqHmXANJfE&t=1s

Czytaj więcej Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski zachęca do szczepień

Zarządzenie Nr  40 .2021 Wójta Gminy Potok Wielki  z dnia 04 października  2021  roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu  współpracy Gminy Potok Wielki z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok …

Czytaj więcej Zarządzenie Nr 40.2021 Wójta Gminy Potok Wielki

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rajdzie rowerowym „Lubelskie Rowerowe z KSOW-em”, którego organizatorem jest Województwo Lubelskie.

Celem wydarzenia jest: promocja działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi, promowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców lubelskich terenów wiejskich, poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi lubelskiej oraz informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i …

Czytaj więcej Rajd rowerowy „Lubelskie Rowerowe z KSOW-em”

Narodowy Spis Powszechny to ogólnopolskie badanie, które wykonuje się raz na 10 lat, z obowiązkowym udziałem wszystkich obywateli. To już ostatni dzwonek! Zachęć swoich znajomych i rodzinę do samospisu!

Spisać się możemy samodzielnie – przez Internet, poprzez stronę Głównego Urzędu Statystycznego https://spis.gov.pl/ lub telefonicznie, dzwoniąc na infolinię: 22 279 99 99. Całość zajmuje tylko kilka minut.

Czytaj więcej Pamiętaj, aby spisać się do końca września!

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry