– Aktualności

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Informujemy, że zbiórka odpadów komunalnych  wielkogabarytowych, zużytych opon, budowlanych i rozbiórkowych , przeterminowanych leków, zużytego sprzęt elektrycznego i elektronicznego, baterii  i akumulatorów, odpadów opakowaniowych zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych i innych zostanie przeprowadzona w dwóch terminach tj.:

– 09 maja 2023 r.

– 05 września 2023 r.

Zbiórka odpadów komunalnych w Potoku Wielkim. Odpady trzeba dowieźć własnym transportem.

Szczegółowe informacje …

Czytaj więcej Zbiórka odpadów komunalnych  wielkogabarytowych, zużytych opon, budowlanych,  zsee i innych w roku 2023.

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.

Jest na to sposób.

Warto zapoznać się z programem Czyste …

Czytaj więcej Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski

Godzina i data wydania: godz. 11:45 dnia 16.03.2023
Zjawisko: Przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 22:00 dnia 16.03.2023 do godz. 08:00 dnia 18.03.2023

Przebieg: W nocy cz/pt oraz pt/so prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -4°C, przy gruncie do około -6°C. Temperatura maksymalna w …

Czytaj więcej OSTRZEŻENIE O PRZYMROZKACH

Rozpoczął się nabór do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń.

Organizatorem głównym konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa a współorganizatorem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej polegającej na przygotowaniu …

Czytaj więcej Konkurs kulinarny Bitwa regionów 2023

Zgodnie z art. 10 i  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2022  r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska …

Czytaj więcej Obwieszczenie – zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia wobec materiału dowodowego zgromadzonego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W poniedziałek, 20. marca w Janowie Lubelskim odbędą się uroczystości pogrzebowe Żołnierzy Wyklętych – komendanta placówki WiN w Wólce Ratajskiej – Józefa Kłysia (pseudonim „Rejonowy”) i jego podkomendnego – Stefana Wojciechowskiego (pseudonim „Mordka”). Pogrzeb będzie miał państwowy charakter, a „Niezłomni” zostaną pochowani na janowskim cmentarzu z największymi honorami państwowymi.

Uroczystości pogrzebowe z asystą honorową Wojska Polskiego …

Czytaj więcej Pogrzeb Żołnierzy Wyklętych – Józefa Kłysia i Stefana Wojciechowskiego. Janów Lubelski, 20. marca 2023 roku

 

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROGRAMU ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA’’- EDYCJA 2023

Gmina Potok Wielki informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego, będzie realizowała dla mieszkańców Gminy Potok Wielki, wsparcie w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Kwota dofinansowania – 22 160,00 zł

Całkowita wartość  – 22 160,00zł

 

CEL I …

Czytaj więcej INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROGRAMU ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA’’- EDYCJA 2023

W związku z naborem wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych rolników z terenu gminy Potok Wielki, o przekazywanie do siedziby urzędu, wypełnionego wniosku o udział w programie do dnia 29 marca 2023 …

Czytaj więcej Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

                  OGŁOSZENIE 
Wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 17.02.2023r.
 

                  Działając na podstawie art. 15 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2022r.,poz.1327 z poźn.zm.) ogłaszam, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego pod nazwą „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i …

Czytaj więcej Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 17.02.2023r.

              

   

Wieloletni rządowy Program

 „Posiłek w szkole i w domu” – na lata 2019-2023

 

Gmina Potok Wielki informuje, że realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – edycja 2023.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu moduł I …

Czytaj więcej „Posiłek w szkole i w domu” – na lata 2019-202

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, o zakończonym naborze do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej -edycja 2023 r, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W związku z powyższym nie będą już przyjmowane wnioski do w/w Programu.
KIEROWNIK
Ośrodka pomocy Społecznej
w Potoku Wielkim
mgr Agnieszka Graboś
Koniec naboru – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej -edycja …

Czytaj więcej Informacja o zakończeniu naboru – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej -edycja 2023r.”

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry