– Aktualności

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Co to jest CEEB?

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: “kopciuchów”.

Kto musi złożyć deklarację?

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy …

Czytaj więcej PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ o źródłach ogrzewania budynków

Z A W I A D O M I E N I E

            Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Potok Wielki, że w dniu 27 stycznia 2022 roku (czwartek) – odbędzie się  XXVI sesja Rady Gminy Potok Wielki.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim, początek obrad – godz. 9.00.-

 

Porządek obrad:

Otwarcie …

Czytaj więcej Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Potok Wielki

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy. Przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus.

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie do 12 tys …

Czytaj więcej Do ZUS można już złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i świadczenie wychowawcze

OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACY – ASYSTENT RODZINY
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POTOKU WIELKIM
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, iż poszukuje 1 osoby na stanowisko pracy – asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

I. Wymagania kwalifikacyjne do wykonywania zawodu asystenta rodziny wskazane są w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r …

Czytaj więcej OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACY – ASYSTENT RODZINY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POTOKU WIELKIM

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski
OSTRZEŻENIE O OBLODZENIU
Godzina i data wydania: godz. 21:19 dnia 19.01.2022

Zjawisko: Oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 10:00 dnia 20.01.2022 do godz. 17:00 dnia 20.01.2022

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza przed południem …

Czytaj więcej OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

Szanowni Państwo,

 

z Nowym Rokiem weszły w życie zmiany przepisów podatkowych, wprowadzonych ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wdraża podatkową część  kompleksowego programu społeczno-gospodarczego Polski Ład.

 

Staramy się wspierać naszych klientów we właściwym wypełnianiu …

Czytaj więcej Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Janowie Lubelskim

 

Informacja ws. projektu Radykalne uproszczenia dla rolników

Misją MRiRW jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa.

Dlatego, w ślad za inicjatywami wskazanymi w Polskim Ładzie oraz Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi, realizowany jest projekt strategiczny, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia  działalności rolniczej oraz działalności związanej …

Czytaj więcej Informacja ws. projektu Radykalne uproszczenia dla rolników

Wójt Gminy Potok Wielki
 

Działając na podstawie art.13, w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057 z późn.zm.)
 OGŁASZA
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w 2022r. pod nazwą:

„Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Potok Wielki”

-popularyzacja piłki nożnej.

 

1.Wysokość …

Czytaj więcej Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w 2022r.

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski

Godzina i data wydania: godz. 12:41 dnia 16.01.2022
Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 23:00 dnia 16.01.2022 do godz. 03:00 dnia 18.01.2022

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, zachodni …

Czytaj więcej OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski
OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE
Godzina i data wydania: godz. 12:14 dnia 13.01.2022

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 02:00 dnia 14.01.2022 do godz. 18:00 dnia 14.01.2022

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do …

Czytaj więcej OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo

1500 zł* na osobę …

Czytaj więcej DODATEK OSŁONOWY

W związku z wątpliwościami dotyczącymi odbioru odpadów komunalnych przez nową firmę tj. ZITOK Józefa Hausner, informujemy że nie ma znaczenia logo której firmy  znajduje się na workach do segregacji odpadów. Firma jest zobowiązana do odbioru odpadów w workach zgodnie z przyjętą w poprzednich latach  kolorystyką worków (żółte, zielone i niebieskie)

Czytaj więcej Informacja o odbiorze odpadów komunalnych

Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” ogłasza w terminie od 7 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. nabory wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji LSR. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce “Nabory wniosków”.

Czytaj więcej Nabór wniosków w ramach realizacji LSR od 7 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry