– “Czyste Powietrze”

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

BROSZURA „CZYSTE POWIETRZE”

Wdrażanie Programu na Terenie Gminy:

Dane liczbowe dot. wdrażania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na dzień 31.12.2022r.:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 46
 • Liczba zawartych umów: 42
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 25
 • Kwota wypłaconych dotacji: 483 004,49

 

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego oraz najwyższego poziomu dofinansowania.,

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów pod względem dochodów:

 • podstawowy poziom dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł – możliwe dofinansowanie do 30 tys. zł,
 • podwyższony poziom dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie do 37 tys. zł. / 47 tys. w opcji z prefinansowaniem
 • najwyższy poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1260 zł (gospodarstwo jednoosobowe)- możliwe dofinansowanie do 69 tys. zł. albo 79 tys. w opcji z prefinansowaniem

Z ogólnymi warunkami skorzystania z Programu można zapoznać się:

 • Na stronie internetowej Programu Priorytetowego Czyste Powietrze czystepowietrze.gov.pl
 • Na stronie Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska w Lublinie

www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze

 • W Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym znajdującym się w budynku Urzędu Gminy osobiście lub pod nr tel. 15 874 02 16

 

W zakładce

Wdrażanie Programu na Terenie Gminy:

Dane liczbowe dot. wdrażania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na dzień 30.09.2022r.:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 45
 • Liczba zawartych umów: 39
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 19
 • Kwota wypłaconych dotacji: 385 906,69 zł

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry