– Aktualności

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ogłasza nabór wniosków w ramach
Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

 

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r.
o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192). Nabór wniosków przeprowadzony zostanie zgodnie z art. 13 ww. ustawy.

 

Cele Programu

Program …

Czytaj więcej Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, iż Gmina Potok Wielki przystąpiła do realizacji Programu pn „Opieka wytchnieniowa” -edycja 2020, który stanowi kontynuację Programu „Opieka wytchnieniowa” -edycja 2019 ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami …

Czytaj więcej Opieka wytchnieniowa -edycja 2020

 

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2019

MINISTERSTWA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

Gmina Potok Wielki, informuje, iż w związku z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – Moduł I – Opieka wytchnieniowa w …

Czytaj więcej PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2019

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry