– Aktualności

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski

Godzina i data wydania: godz. 12:32 dnia 23.12.2021

Zjawisko: Intensywne opady śniegu

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 23:00 dnia 23.12.2021 do godz. 09:00 dnia 24.12.2021

Przebieg: Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm.

Prawdopodobieństwo: 80%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Mariusz Cebula

Czytaj więcej Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu

Rozpoczynamy XXIII edycję konkursu AMBASADOR WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Województwo Lubelskie corocznie honoruje osoby, instytucje i firmy, które mają niekwestionowane osiągnięcia i zasługi w kreowaniu dobrego wizerunku regionu w kraju i za granicą. Prestiżowe tytuły i statuetki przyznawane są od 1999 roku, a obecnie trwa nabór zgłoszeń do 23. edycji konkursu.

Wśród ponad 60 laureatów tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” …

Czytaj więcej AMBASADOR WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Potok Wielki” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Potok Wielki dnia 22.12.2021 r.
Szanowni Mieszkańcy
Gminy Potok Wielki
Prace montażowe instalacji fotowoltaicznych w ramach  projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Potok Wielki”

Informujemy zainteresowanych mieszkańców, że trwają prace montażowe instalacji …

Czytaj więcej Prace montażowe instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Potok Wielki”

Potok Wielki, dn. 22.12.2021r.
RG.0002. 7.2021

 
Z A W I A D O M I E N I E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Zawiadamiam wszystkich mieszkańców Gminy Potok Wielki, , że w dniu 29 grudnia 2021 roku (środa) – odbędzie się   XXV sesja Rady Gminy Potok Wielki.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim, początek obrad – …

Czytaj więcej XXV Sesja Rady Gminy Potok Wielki

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski

Godzina i data wydania: godz. 07:31 dnia 20.12.2021

Zjawisko: Oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 07:31 dnia 20.12.2021 do godz. 18:00 dnia 20.12.2021

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna …

Czytaj więcej OSTRZEŻENIE O OBLODZENIU

Uprzejmie informuję, że Urząd Gminy w Potoku Wielkim w dniu 24 grudnia 2021 roku (piątek) będzie nieczynny.

Dzień 24 grudnia 2021 roku jest dniem wolnym od pracy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy z dnia 28 kwietnia 2021 roku w zamian za przypadające  w sobotę 25 grudnia  Boże Narodzenie.

 

Za wszelkie niedogodności przepraszam.

 
  Leszek Nosal
Wójt Gminy

Czytaj więcej Urząd Gminy w Potoku Wielkim w dniu 24 grudnia 2021 roku (piątek) będzie nieczynny.

Potok Wielki, dnia 14.12.2021  r.
 

 OS.6140.6.2021

   

Konsultacje w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki w 2022  roku.

 

 Wójt Gminy Potok Wielki działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz …

Czytaj więcej Konsultacje w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki w 2022  roku.

Potok Wielki, dnia 10.12.2021 r.
OS.6220.1.14.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz …

Czytaj więcej Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko..

Informuje się wszystkich odbiorców wody z miejscowości: Zarajec Potocki, Stojeszyn Kolonia,  że w dniach 13-16 grudnia 2021r nastąpią zakłócenia w  dostarczaniu wody, dostarczana woda będzie o słabszym ciśnieniu.

W/w utrudnienia spowodowane są uszkodzeniem pompy głębinowej na ujęciu wody w Zarajcu Potockim. Naprawę przewiduje się  na dzień 16.12.2021r.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

Czytaj więcej Zakłócenia w dostawie wody

Potok Wielki, dnia 13.12.2021r.
INFORMACJA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, że została zakończona realizacja Programu Moduł IV – „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W przypadku uruchomienia przez PFRON w/w programu w kolejnym roku, OPS w Potoku Wielkim poinformuje o rozpoczęciu jego realizacji.

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych na stronach internetowych: Urzędu …

Czytaj więcej INFORMACJA

Potok Wielki, dnia 08.12.2021 r.
 
Szanowni Mieszkańcy
 

Informujemy mieszkańców miejscowości Kolonia Potok Wielki,  Potok Wielki, Radwanówka, Zarajec Potocki że odbiór odpadów komunalnych nastąpi w dniu:

22 grudnia 2021 r

Proszę o wystawienie odpadów tym dniu.
WÓJT
Leszek Nosal
Odbiór odpadów komunalnych w dniu 22 grudnia 2021 r. miejscowości Kolonia Potok Wielki, Potok Wielki, Radwanówka, Zarajec Potocki

Czytaj więcej Odbiór odpadów komunalnych w dniu 22 grudnia 2021 r.

Potok Wielki, dnia 08.12.2021r.
Znak: UAN.6733.8.7.2021

  
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Potok Wielki
o zakończeniu postępowania dowodowego
 

Stosownie do przepisu art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z …

Czytaj więcej Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu linii kablowej, wydzielonego oświetlenia drogowego chodnika drogi wojewódzkiej w miejscowości Potoczek.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry