– Aktualności

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 5.11.2021 r.
Znak: UAN.6733.3.6.2021

 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 202020 r., poz. 256 ze zm.)
Wójt Gminy Potok Wielki
 zawiadamia
że w dniu 2.11.2021 r …

Czytaj więcej OBWIESZCZENIE

Potok Wielki, dnia 5.11.2021 r.
Znak: UAN.6733.6.8.2021
 OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 202020 r., poz. 256 ze zm.)
Wójt Gminy Potok Wielki
 zawiadamia
że w dniu …

Czytaj więcej Obwieszczenie Wójta Gminy Potok Wielki

Potok Wielki, dnia 5.11.2021 r.
Znak: UAN.6733.4.6.2021
  OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 202020 r., poz. 256 ze zm.)
Wójt Gminy Potok Wielki
 zawiadamia
że w dniu 2.11.2021 r …

Czytaj więcej Obwieszczenie Wójta Gminy Potok Wielki

 
Potok Wielki, dnia 04.11.2021r.
INFORMACJA
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, że przystępuje do realizacji projektu w ramach Modułu IV Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków PFRON.

W Programie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, czyli osoby o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 …

Czytaj więcej Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

 

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta …

Czytaj więcej Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Uwzględniając    konieczność     bezpiecznego     wdrożenia z dniem 07 listopada br. nowych dowodów osobistych zawierających dodatkowe dane biometryczne w postaci odcisków palców w dniu 05 listopada 2021r.  nastąpi całkowite zablokowanie dostęp do Rejestrów Dowodów Osobisty.

Z uwagi na powyższe uprzejmie informuję, że wszelkie czynności dotyczące składania wniosków o wydanie  dowodu osobistego oraz odbiór dowodu osobistego przez obywateli będą …

Czytaj więcej Nowe dowody od 7 listopada

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno osób udzielających porad, jak i osób korzystających z nieodpłatnego poradnictwa, w związku z dynamicznie wzrastającą liczbą zachorowań na COVID-19, Starosta Janowski informuje, że w okresie od dnia 2 listopada 2021 r. do odwołania, działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym oraz w punkcie nieodpłatnej …

Czytaj więcej Komunikat dotyczący udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że w myśl art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz . U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm .),  utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów,    a    jeżeli    urządzenia    te     są     objęte     działalnością     spółki     wodnej    …

Czytaj więcej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje…

Premier Mateusz Morawiecki w dniu 25 października 2021 r. ogłosił wyniki pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

W dniu 26 października 2021 r. z rąk Posła na Sejm RP Jerzego Bieleckiego oraz Senatora Grzegorza Czeleja – Wójt Gminy Potok Wielki Leszek Nosal odebrał promesę na kwotę 8 500 000zł.

Środki przeznaczone będą na realizację dwóch inwestycji:

1)  Rewitalizacja …

Czytaj więcej Gmina Potok Wielki otrzymała 8 500 000 zł

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry