– Aktualności

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

W niedzielę 26 września w miejscowości Osówek mieszkańcy naszej Gminy
i okolic uczcili pamięć osób, które zostały zamordowane podczas pacyfikacji Osówka, Malińca, Gwizdowa i okolic.

Podczas II wojny światowej mieszkańcy tych miejscowości włączyli się w działalność ruchu oporu i wspierali partyzantów. 29 września 1942 roku Niemcy w odwecie za pomoc w ukrywaniu partyzantów dokonali pacyfikacji  mordując 42 …

Czytaj więcej W 79 rocznicę pacyfikacji Osówka

Urząd Gminy Potok Wielki prosi wszystkich zainteresowanych rolników uprawą maku niskomorfinowego i konopi włóknistych o zgłaszanie areału przeznaczonego pod uprawę w 2022 r. w terminie do 12.10.2021r .

W/w  uprawy mogą być prowadzone na podstawie  zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji …

Czytaj więcej Uprawa maku i konopi włóknistych

W niedzielę 19 września 2021 roku w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim została odprawiona Msza Św.  w intencji ofiar II Wojny Światowej.

Mszę Św. poprzedziła inscenizacja pt. „Cześć ich pamięci”,  w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Potoku Wielkim.

We Mszy Św. sprawowanej przez księdza proboszcza Artura Dyjaka udział wzięli: …

Czytaj więcej Uroczystość upamiętnienia 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Potok Wielki wraz z budową oczyszczalni ścieków
w miejscowości Zarajec Potocki oraz zakup wyposażenia na potrzeby ujęcia wody w Zarajcu Potockim”.

 

Wójt Gminy Potok Wielki informuje zainteresowanych mieszkańców, że rozpoczęły się prace budowlano-montażowe przydomowych oczyszczalni ścieków …

Czytaj więcej Ruszyły prace budowlano-montażowe przydomowych oczyszczalni ścieków

Zawiadamiam wszystkich mieszkańców Gminy Potok , że w dniu  22 września 2021 roku (środa) – odbędzie się  XXIII sesja Rady Gminy Potok Wielki.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim, początek obrad – godz. 9.00.-

 

Porządek obrad:

Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy.
Przyjęcie porządku obrad.
Zatwierdzenie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.

Czytaj więcej Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Potok Wielki

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim w związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego (VII)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa : 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa –projekty PUP,
 informuję, że dysponuje funduszami na przyznanie jednorazowych środków na …

Czytaj więcej „Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego (VII)”

W związku z naborem wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych rolników z terenu gminy Potok Wielki, o przekazywanie do siedziby urzędu, wypełnionego wniosku o udział w programie do dnia 14 września 2021 …

Czytaj więcej Usuwanie folii rolniczych

Potok Wielki, dnia 03.09.2021 r.
OS.6220.4.3.2021

 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji  w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021  r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu …

Czytaj więcej Obwieszczenie Wójta Gminy Potok Wielki

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
Sprzedaż barakowozu wykonanego z desek i elementów metalowych usytuowanego na działce nr 242/1 w miejscowości Stawki.
 

Przedmiot sprzedaży:

Barakowóz wykonany z desek i elementów metalowych.

–  przedmiot sprzedaży nosi widoczne ślady wieloletniego użytkowania .

–  lokalizacja: barakowóz usytuowany jest na działce nr 242/1 w miejscowości Stawki.

– załadunek oraz transport barakowozu stanowi koszt Oferenta

Wizji lokalnej …

Czytaj więcej ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wójt Gminy Potok Wielki informuje mieszkańców Gminy Potok Wielki, że w dniach od 06 września 2021 r. do 30 września 2021 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące przyznania pomocy żywnościowej dla osób/rodzin najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy  Podprogram 2020.

Czytaj więcej INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

Dożynki to niezwykle ważne święto polskiej wsi, będące podsumowaniem całorocznej ciężkiej i pełnej poświęcenia  pracy rolników, ogrodników, sadowników i pszczelarzy.

Organizatorem tegorocznych Dożynek Powiatowych była Gmina Dzwola.

Uroczystość dożynkową rozpoczął przemarsz  korowodu dożynkowego prowadzonego przez Orkiestrę Dętą OSP Dzwola, w którym udział wzięły grupy wieńcowe z gmin powiatu janowskiego.

Gminę Potok Wielki reprezentowała delegacja wieńcowa z miejscowości Osinki …

Czytaj więcej Dożynki Powiatowe w Dzwoli

Mieszkańcy  Gminy  Potok  Wielki 
            W zawiązku z Rozporządzeniem Nr 22 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów janowskiego i kraśnickiego ( Dziennik Urzędowy Woj. Lub. poz. 3603) – na podstawie § 1 pkt 2 podpunkt a) – Gmina Potok Wielki w powiecie janowskim została …

Czytaj więcej AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry