– Aktualności

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 07.07.2022 r.
UAN.6733.3.1.2020.2022

 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Potok Wielki
 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 256 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Potok …

Czytaj więcej Wójt Gminy Potok Wielki zawiadamia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego

 I N F O R M A C J A
 

Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, że Gmina Potok Wielki od dnia 1 lipca 2022 r.  rozpoczyna realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł I,    finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
Głównym celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku   65 …

Czytaj więcej Program „Korpus Wsparcia Seniorów”

 W związku z trwającymi wysokimi temperaturami powietrza
 Wójt Gminy Potok Wielki zwraca się z prośbą do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody.

Proszę o korzystanie z wody wyłącznie do celów bytowych, i nie używanie wody do mycia samochodów, podlewania przydomowych ogrodów, trawników i upraw.

Zbyt duży pobór wody na ujęciach może spowodować niewydolność systemu wodociągowego, zmniejszenie ciśnienia w sieci wodociągowej, a co za …

Czytaj więcej Apel o oszczędzanie wody pitnej!

Radni Gminy Potok Wielki zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za rok 2021 i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi Gminy Leszkowi Nosalowi.

Najważniejszymi punktami XXIX sesji Rady Gminy Potok Wielki, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2022 roku  było głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Potok Wielki oraz udzielenie absolutorium.

Jako pierwszy omawiany był Raport Gminy …

Czytaj więcej WOTUM  ZAUFANIA  I  ABSOLUTORIUM  DLA  WÓJTA  GMINY  POTOK  WIELKI

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Potok Wielki
 

Informuję zainteresowanych, że w dniu 27.06.2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00  będzie prowadzony odbiór odpadów rolniczych tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Odpady należy przywieźć własnym transportem na plac byłej GS w Potoku Wielkim.

Odpady powinny być zapakowane oddzielnie w …

Czytaj więcej Odbiór odpadów rolniczych

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Potok Wielki, że w dniu 28.06.2022 roku odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Potok Wielki. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Potoku Wielkim, początek obrad – godz. 9.00.-

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Potok Wielki, zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy …

Czytaj więcej Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Potok Wielki

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski

Godzina i data wydania: godz. 06:34 dnia 21.06.2022

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 11:00 dnia 21.06.2022 do godz. 19:00 dnia 21.06.2022

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 10 mm do 15 mm oraz porywy wiatru do …

Czytaj więcej OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

W dniu 19.06.2022 w miejscowości Osinki odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięły jednostki OSP z terenu gminy Potok Wielki tj.:

OSP Stany Nowe
OSP Zarajec Potocki
OSP Osinki
OSP ZSCKR Potoczek
OSP Wola Potocka
OSP Potok Wielki
OSP Dąbrowica
OSP Potoczek
OSP Potok-Stany
OSP Stawki

Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco:

OSP

I miejsce …

Czytaj więcej Zawody sportowo-pożarnicze

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski
OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM
Godzina i data wydania: godz. 05:15 dnia 20.06.2022
Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 14:00 dnia 20.06.2022 do godz. 03:00 dnia 21.06.2022

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do …

Czytaj więcej OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry