– Aktualności

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim
Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim

Mieszkańcy Lublina i Województwa Lubelskiego!
Rodacy!
Konstytucja uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku jest w dziejach polskiego
parlamentaryzmu oraz myśli polityczno-prawnej dziełem szczególnym i zarazem
wyjątkowym. Zrodzona w momencie śmiertelnego zagrożenia dla bytu państwowego
ze strony ościennych mocarstw, miała w zamierzeniach gruntownie zreformować
ustrój społeczny oraz siły zbrojne w celu skutecznego wzmocnienia Rzeczypospolitej.

Więcej w pliku .PDF dostępnym tutaj: …

Czytaj więcej Odezwa Komitetu Honorowego

wiosenna kacja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

KOMUNIKAT

LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Informuję, że w dniach 24-26 kwietnia 2021 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1 km²
Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
Dawkę szczepionki …

Czytaj więcej WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW

uwaga oszuści

Wójt Gminy Potok Wielki ostrzega przed osobami, które w ostatnich dniach pojawiły się na terenie naszej gminy, podając się za współpracowników urzędu zbierających dane na nasze zlecenie, związane z montażem fotowoltaiki.

Sygnały o oszustach Gmina otrzymała telefonicznie od mieszkańców, którzy dzwonili z pytaniami, czy gmina rozpoczęła dodatkowy nabór na fotowoltaikę do realizowanego projektu i czy wysyła …

Czytaj więcej Uwaga na oszustów!

logo potoku wielkiego

Potok Wielki, dnia 08.04.2021 r.
OS.6220.1.8.2021
Obwieszczenie
Na podstawie art. 123 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w …

Czytaj więcej Obwieszczenie

logo potoku wielkiego

W ostatnim czasie obserwujemy znaczny wzrost zakażeń koronawirusem, którego skutkiem jest coraz większa liczba zajętych łóżek oraz respiratorów w szpitalach, a także wzrost liczby zgonów.

Obecna sytuacja w Polsce wymaga zdecydowanych działań, dlatego od 27 marca obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Ich celem jest ograniczenie do minimum kontaktów społecznych. Dotyczy to także pracy administracji publicznej, w tym …

Czytaj więcej Komunikat Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów

rządowy fundusz inwestycyji lokalnych

Gmina Potok Wielki otrzymała dofinansowanie w kwocie 750 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację i rozbudowę sieć oświetlenia ulicznego.

Obecnie na terenie Gminy Potok Wielki zdecydowana większość oświetlenia ulicznego jest przestarzała technicznie, zbyt energochłonna i awaryjna. Środki przeznaczane na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zużywanej na cele oświetlenia miejsc publicznych i dróg, znajdujących się na terenie gminy …

Czytaj więcej Modernizacja i rozbudowa sieć oświetlenia ulicznego.

logo potoku wielkiego

Informacja dla użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków wykonanych w ramach operacji: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Potok Wielki – obszar z ciekami wodnymi”
Przypominamy o najważniejszych czynnościach eksploatacyjnych wynikających z instrukcji eksploatacji, które powinien wykonać użytkownik przydomowej oczyszczalni ścieków:

Wypompowanie osadu z osadnika wstępnego w zbiorniku oczyszczalni:

Jeżeli zbiornik jest wypełniony w ok. 50% osadem, wtedy należy …

Czytaj więcej Informacja dla użytkowników

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry