– Aktualności

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Ważna informacja dla rencistów i wcześniejszych emerytów, którzy dorabiają do swoich świadczeń. Od 1 września zmieniają się graniczne kwoty przychodu, które powodują zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do rent i emerytur można dorabiać, ale obowiązują określone limity, które zmieniają się co trzy miesiące. Ich wysokość zależy ściśle od przeciętnego wynagrodzenia w kraju za …

Czytaj więcej Emerycie i rencisto: od września uważaj na zarobki

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski

Godzina i data wydania: godz. 12:46 dnia 29.08.2021

Zjawisko: Intensywne opady deszczu

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 05:00 dnia 30.08.2021 do godz. 20:00 dnia 30.08.2021

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadu od 20 mm do 30 mm lokalnie …

Czytaj więcej OSTRZEŻENIE O INTENSYWNYCH OPADACH DESZCZU

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Potok Wielki” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 
Wolne miejsca na montaż ekologicznych kotłów na biomasę 5 klasy w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Potok Wielki”
Szanowni Państwo,

Gmina Potok Wielki informuje, że posiada jeszcze 3 wolne …

Czytaj więcej Wolne miejsca na montaż ekologicznych kotłów na biomasę 5 klasy w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Potok Wielki”

Wójt Gminy Potok Wielki informuje mieszkańców Gminy Potok Wielki, że w dniu 26 sierpnia  2021r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim po raz ostatni w danym roku będą wydawane produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebujących Podprogram 2020.

Zapraszamy …

Czytaj więcej INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

Potok Wielki, dnia 23.08.2021 r.
Znak: UAN.6733.6.1.2021

 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Potok Wielki
 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami),

  
WÓJT GMINY …

Czytaj więcej OBWIESZCZENIE

Mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Potoku Wielkim rozpoczęła się wspaniała uroczystość Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, która odbyła się 4 sierpnia 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Potoku Wielkim.

Jubilaci obchodzili swoje Złote Gody w latach 2019-2020, jednak ze względu na nasilającą się sytuację epidemiczną i bezpieczeństwo uczestników uroczystość nie mogła odbyć …

Czytaj więcej Złote Gody

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski

Godzina i data wydania: godz. 10:14 dnia 23.08.2021
Zjawisko: Intensywne opady deszczu / zmiana

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 10:13 dnia 23.08.2021 do godz. 10:00 dnia 24.08.2021

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadu od 40 mm do 70 …

Czytaj więcej OSTRZEŻENIE O INTENSYWNYCH OPADACH DESZCZU

Poznaj program na lata 2021-2027

Lubelskie jest drugim województwem w kraju pod względem alokacji na finansowanie programów regionalnych. Kwota zaproponowana w projekcie Umowy Partnerstwa na lata 2021-27 to 1,768 mld euro. Pieniądze te podzielono według algorytmu opartego na kryteriach takich jak liczba ludności czy PKB per capita. Warto zaznaczyć, iż zostało już podzielonych około 75% środków …

Czytaj więcej Projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Obwieszczenie nr 64/2021 Burmistrza Zaklikowa o wszczęci postępowania dla przedsięwzięcia pn.:
Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000 kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m ponad średni poziom terenu.

Obwieszczenie nr 64.2021 Burmistrza Zaklikowa o wszczęci postępowania

Czytaj więcej Obwieszczenie nr 64/2021 Burmistrza Zaklikowa

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski
OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM
Godzina i data wydania: godz. 07:26 dnia 16.08.2021

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 11:00 dnia 16.08.2021 do godz. 23:00 dnia 16.08.2021

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 20 mm do 30 …

Czytaj więcej OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry