– Administrator

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Godzina i data wydania: godz. 09:52 dnia 15.07.2021

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 14:00 dnia 15.07.2021 do godz. 08:00 dnia 16.07.2021

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć nawalne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad. Największa intensywność zjawisk będzie w nocy.

Prawdopodobieństwo: 80%

Uwagi: Ze względu …

Czytaj więcej OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Godzina i data wydania: godz. 07:13 dnia 13.07.2021

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 07:30 dnia 13.07.2021 do godz. 24:00 dnia 13.07.2021

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo: 80%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Mariusz Cebula

Czytaj więcej OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Zawiadomienie Wojewody Lubelskiego o wydaniu w dniu 6 lipca 2021r. decyzji administracyjnej, znak: GN-I.7533.2.166.2021.LO, stwierdzającej przejście z dniem 1 stycznia 1999r. na rzecz Powiatu Janowskiego prawa własności nieruchomości położonej w gminie Potok Wielki, obręb ew. Radwanówka dz. Nr 126 o pow. 1,5564 ha.

Zawiadomienie Wojewody Lubelskiego o wydaniu w dniu 6 lipca 2021r

Czytaj więcej Zawiadomienie Wojewody Lubelskiego o wydaniu w dniu 6 lipca 2021r.

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski

Godzina i data wydania: godz. 11:55 dnia 07.07.2021

Zjawisko: Upał

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 14:00 dnia 07.07.2021 do godz. 18:00 dnia 09.07.2021

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.

Prawdopodobieństwo: 80%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: …

Czytaj więcej OSTRZEŻENIE O UPAŁACH

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Potok Wielki
 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami),

 
WÓJT GMINY POTOK WIELKI
zawiadamia
 

o wszczęciu postępowania administracyjnego …

Czytaj więcej OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy informuje mieszkańców Gminy Potok Wielki, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego ma obowiązek złożenia deklaracji  dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Deklarację  można złożyć drogą elektroniczną na stronie: www.zone.gunb.gov.pl (wystarczy mieć założony profil zaufany lub e-dowód) lub w wersji papierowej …

Czytaj więcej Od 1 lipca 2021 r. obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Podczas XXII sesji Rady Gminy Potok Wielki , która odbyła się w dniu 29 czerwca 2021 roku – radni udzielili Wójtowi Gminy Potok Wielki – Leszkowi Nosalowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu realizacji budżetu za rok 2020.
Zarówno wotum zaufania jak i absolutorium udzielone zostało jednogłośnie.
Wójt Gminy przedstawiając raport o stanie gminy mówił, iż pomimo …

Czytaj więcej Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Potok Wielki – Leszka Nosala

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski

Godzina i data wydania: godz. 12:09 dnia 01.07.2021

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 12:08 dnia 01.07.2021 do godz. 02:00 dnia 02.07.2021

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm …

Czytaj więcej OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Nazwa biura: IMGW- PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski

Godzina i data wydania: godz. 07:39 dnia 30.06.2021

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 13:00 dnia 30.06.2021 do godz. 06:00 dnia 01.07.2021

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm …

Czytaj więcej OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim zaprasza osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2020 na warsztaty dietetyczno – kulinarne w ramach działań towarzyszących POPŻ.

Czytaj więcej Zaproszenie

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry