– Aktualności

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Wójt Gminy Potok Wielki
 

Działając na podstawie art.13, w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057 z późn.zm.)
 OGŁASZA
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w 2022r. pod nazwą:

„Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Potok Wielki”

-popularyzacja piłki nożnej.

 

1.Wysokość …

Czytaj więcej Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w 2022r.

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski

Godzina i data wydania: godz. 12:41 dnia 16.01.2022
Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 23:00 dnia 16.01.2022 do godz. 03:00 dnia 18.01.2022

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, zachodni …

Czytaj więcej OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski
OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE
Godzina i data wydania: godz. 12:14 dnia 13.01.2022

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 02:00 dnia 14.01.2022 do godz. 18:00 dnia 14.01.2022

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do …

Czytaj więcej OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo

1500 zł* na osobę …

Czytaj więcej DODATEK OSŁONOWY

W związku z wątpliwościami dotyczącymi odbioru odpadów komunalnych przez nową firmę tj. ZITOK Józefa Hausner, informujemy że nie ma znaczenia logo której firmy  znajduje się na workach do segregacji odpadów. Firma jest zobowiązana do odbioru odpadów w workach zgodnie z przyjętą w poprzednich latach  kolorystyką worków (żółte, zielone i niebieskie)

Czytaj więcej Informacja o odbiorze odpadów komunalnych

Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” ogłasza w terminie od 7 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. nabory wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji LSR. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce “Nabory wniosków”.

Czytaj więcej Nabór wniosków w ramach realizacji LSR od 7 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU
USTNEGO  NIEOGRANICZONEGO
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 1124,899/7,1073/4  POŁOŻONYCH W POTOCZKU, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY POTOK WIELKI
                         Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 2213) Wójt Gminy …

Czytaj więcej INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Potok Wielki 07.01.2022r
 INFORMACJA
 

Gmina Potok Wielki  informuje, że w związku z  planowanymi pracami prowadzonymi na ujęciu wody w Zarajcu Potockim (wymiana starego zestawu hydroforowego ) w dn. 11.01.2022r / wtorek / nastąpi obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej dla odbiorców wody zasilanych z w/w ujęcia w godz. 8.00-15.00

 

Za utrudnienia przepraszamy.
WÓJT
/-/
Leszek Nosal

Czytaj więcej Informacja o obniżeniu ciśnienia wody w sieci wodociągowej

100 urodziny to piękna i wyjątkowa uroczystość, która nie zdarza się często. 100 lat życia to piękny wiek, który osiągają tylko nieliczni. Tego niesamowitego daru doświadczyła Pani Zofia Łaska z miejscowości Radwanówka, która 2 stycznia 2022 roku obchodziła swoje 100 urodziny.

Z tej okazji gratulacje i życzenia zdrowia, kolejnych długich lat życia w gronie kochającej rodziny …

Czytaj więcej Setne urodziny mieszkanki Gminy Potok Wielki

     Potok Wielki, dnia 03.01.2022r.
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY KRYTERIUM  KWALIFIKOWALNOŚCI DO PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA  2014-2020 W PODPROGRAMIE 2021

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim  informuje mieszkańców Gminy Potok Wielki, że w dniach od 03 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r.    prowadzony jest dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z …

Czytaj więcej INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY KRYTERIUM  KWALIFIKOWALNOŚCI DO PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA  2014-2020 W PODPROGRAMIE 2021

Potok Wielki, dnia 31.12.2021 r.
Znak: UAN.6733.8.8.2021

 
 OBWIESZCZENIE
 

  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 202020 r., poz. 256 ze zm.)
Wójt Gminy Potok Wielki 
zawiadamia
że w dniu …

Czytaj więcej Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: UAN.6733.8.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na wykonaniu linii kablowej, wydzielonego oświetlenia drogowego chodnika drogi wojewódzkiej w miejscowości Potoczek.

Potok Wielki, dnia 30.12.2021 r.
Znak: UAN.6733.7.8.2021

 
OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

 
Wójt Gminy Potok Wielki
 
zawiadamia
że w dniu …

Czytaj więcej Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji znak UAN.6733.7.2021

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski

Godzina i data wydania: godz. 12:07 dnia 29.12.2021

Zjawisko: Opady marznące

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 18:00 dnia 29.12.2021 do godz. 08:00 dnia 30.12.2021

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo: 80%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Kamil Walczak

Czytaj więcej OSTRZEŻENIE O OPADACH MARZNĄCYCH

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski

Godzina i data wydania: godz. 12:32 dnia 23.12.2021

Zjawisko: Intensywne opady śniegu

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 23:00 dnia 23.12.2021 do godz. 09:00 dnia 24.12.2021

Przebieg: Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm.

Prawdopodobieństwo: 80%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Mariusz Cebula

Czytaj więcej Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry