– Aktualności

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski

Godzina i data wydania: godz. 12:34 dnia 19.01.2023
Zjawisko: Oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 02:30 dnia 20.01.2023 do godz. 08:00 dnia 20.01.2023

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna …

Czytaj więcej OSTRZEŻENIE O OBLODZENIU

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski

Godzina i data wydania: godz. 15:00 dnia 18.01.2023
Zjawisko: Intensywne opady śniegu

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 04:00 dnia 19.01.2023 do godz. 02:00 dnia 20.01.2023

Przebieg: Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 20 cm.

Prawdopodobieństwo: 80%

Uwagi: Brak.

Czytaj więcej OSTRZEŻENIE O INTENSYWNYCH OPADACH ŚNIEGU

Gmina Potok Wielki zakończyła proces przekazania dzieciom sprzętu komputerowego zakupionego w związku z realizacją Umowy o powierzenie grantu nr 2625/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności …

Czytaj więcej Przekazanie sprzętu w ramach konkursu Granty PPGR

Zarządzenie Nr 5.2023
Wójta Gminy Potok Wielki 
 z dnia 12.01.2023 r.
 

w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń i nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Potok Wielki przeznaczonych do oddania w najem.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1899)

 
Wójt Gminy Potok Wielki podaje …

Czytaj więcej Zarządzenie Nr 5.2023 Wójta Gminy Potok Wielki z dnia 12.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń i nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Potok Wielki przeznaczonych do oddania w najem.

W dniu 05.01.2023 r.  w  hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim  odbyło się największe jak do tej pory spotkanie opłatkowe pod nazwą: REGIONALNE KOLĘDOWANIE pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, skupiające około 400 osób organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim oraz Wójta Gminy Potok Wielki – Pana Leszka Nosala. W Bożonarodzeniowy nastrój …

Czytaj więcej REGIONALNE KOLĘDOWANIE

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epizootyczną na terenie kraju spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim przypomina o konieczności stosowania środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia choroby do gospodarstw utrzymujących drób zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków …

Czytaj więcej KOMUNIKAT PLW W JANOWIE LUBELSKIM

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski

Godzina i data wydania: godz. 12:15 dnia 04.01.2023
Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 03:00 dnia 05.01.2023 do godz. 24:00 dnia 05.01.2023

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z …

Czytaj więcej OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
NA SPRZEDAŻ DREWNA NA PNIU -postępowanie nr 3
 I. Sprzedający:

Gmina Potok Wielki,           Potok Wielki 106; 23-313 Potok Wielki           NIP:862-15-82-675

Telefon: 15 8740204                      Fax: 15 8740204      e-mail: gmina@potokwielki.pl

II.Przedmiot sprzedaży:

Sprzedaż „na pniu” 1 szt. drzewa z gatunku dąb szypułkowy  rosnącego na działce nr 866/1 obręb ewidencyjny Potok Wielki  (plac byłego GS …

Czytaj więcej ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 Konsultacje w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki w 2023 roku.

  

Wójt Gminy Potok Wielki działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 572 z późn. zm) …

Czytaj więcej Konsultacje w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki w 2023 roku.

Janów Lubelski 20.12.2022r.
Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w porozumieniu z Lokalną Grupą Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” planuje wzięcie udziału w krajowym projekcie współpracy pt. „Promocja walorów turystycznych obszaru” w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego PROW 2014-2020, dotyczącym promocji produktu …

Czytaj więcej Uwaga Koła Gospodyń Wiejskich

Wójt Gminy Potok Wielki
Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim
 zaprasza
  na
REGIONALNE KOLĘDOWANIE
 5 stycznia 2023 r. o godz. 1700
w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej Ofiar Katynia w Potoku Wielkim.
Uroczystość uświetni  program okolicznościowy w wykonaniu dzieci i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Potoku Wielkim oraz występ zespołu „Olek Orkiestra”

Czytaj więcej ZAPROSZENIE NA REGIONALNE KOLĘDOWANIE

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Potok Wielki, że w dniu 30 grudnia 2022 roku (piątek) odbędzie się   XXXV sesja Rady Gminy Potok Wielki.

Sesja odbędzie się w Sali  narad Urzędu Gminy Potok Wielki, początek obrad – godz. 9.00.-

 

Porządek obrad:

Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy.
Przyjęcie porządku obrad.
Zatwierdzenie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji Rady Gminy.

Czytaj więcej Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 19 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie …

Czytaj więcej OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 grudnia 2022 r.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry