– Aktualności

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Zarządzenie Nr 9.2021
Wójta Gminy Potok Wielki
z dnia 18.02.2021r.
 

w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń i nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Potok Wielki przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem.

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U.z 2020r., poz1990 z późn.zm.).

Wójt Gminy Potok Wielki podaje do publicznej wiadomości

 
Wykaz
pomieszczeń i nieruchomości …

Czytaj więcej Zarządzenie Nr 9.2021

Powiatowe Centrum Pomocz Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

Wnioski w ramach powyższego programu w 2021 r. będą przyjmowane w trybie ciągłym, wg poniższego harmonogramu.

Moduł I: od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.

Moduł II : – …

Czytaj więcej Aktywny samorząd

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Potok Wielki” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Potok Wielki dnia 17.02.2021 r.
Szanowni Mieszkańcy
Gminy Potok Wielki
Rozpoczynamy realizację projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Potok Wielki”

Gmina Potok Wielki rozpoczyna realizację projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Potok Wielki” w ramach którego …

Czytaj więcej Rozpoczynamy realizację projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Potok Wielki”

Lublin, 18.02.2021 r.
ZK-III.6333.40.2021
OSTRZEŻENIE SILNY MRÓZ/1
Godzina i data wydania: godz. 11:56 dnia 18.02.2021
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny mróz/1

Obszar: powiaty: biłgorajski(25), Chełm(24), chełmski(24), hrubieszowski(24), janowski(24), krasnostawski(23), lubartowski(23), lubelski(23), Lublin(23), łęczyński(25), łukowski(24), parczewski(24), radzyński(25), świdnicki(23), tomaszowski(24), włodawski(24), zamojski(24), Zamość(24)

Ważność: od godz. 19:00 dnia 18.02.2021 do godz. 09:00 dnia 19.02.2021

Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami …

Czytaj więcej OSTRZEŻENIE SILNY MRÓZ/1

Warszawa, 14.02.2021 r.
Zmiana prognozy na przyszły tydzień – potencjalnie niebezpieczna sytuacja
Prognoza pogody na okres dłuższy niż 2 najbliższe dni może ulec diametralnej zmianie. W tej chwili modele prognozują inny scenariusz niż przed weekendem. W przyszłym tygodniu przewidywane jest znaczące ocieplenie. W środę i czwartek na zachodzie Polski prognozowane są dodatnie wartości temperatury powietrza przez całą …

Czytaj więcej Zmiana prognozy na przyszły tydzień – potencjalnie niebezpieczna sytuacja

Potok Wielki, dnia 15.02.2021 r.
OS.6220.2.7.2020
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego …

Czytaj więcej Obwieszczenie

Potok Wielki 16.02.2021r.
OGŁOSZENIE
 wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 09.02.2021r.
 

                Działając na podstawie art. 15 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2020r.,poz.1057 z póz.zm.) ogłaszam, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego pod nazwą „Upowszechnianie Kultury Fizycznej …

Czytaj więcej OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry