– Aktualności

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 15.02.2021 r.
OS.6220.2.7.2020
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego …

Czytaj więcej Obwieszczenie

Potok Wielki 16.02.2021r.
OGŁOSZENIE
 wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 09.02.2021r.
 

                Działając na podstawie art. 15 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2020r.,poz.1057 z póz.zm.) ogłaszam, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego pod nazwą „Upowszechnianie Kultury Fizycznej …

Czytaj więcej OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert

Biuro: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski

OSTRZEŻENIE O INTENSYWNYCH OPADACH ŚNIEGU

Czas wydania: godz. 15:23 dnia 06.02.2021

Ważność: od godz. 10:00 dnia 07.02.2021 do godz. 18:00 dnia 08.02.2021

Zjawisko: Intensywne opady śniegu

Stopień zagrożenia: 3

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia …

Czytaj więcej OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

Świadczenia wychowawcze 500+

Okres zasiłkowy 2021/2022

Kiedy złożony wniosek zostanie rozpatrzony?

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

– do dnia 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

– w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 r., ustalenie …

Czytaj więcej Świadczenia wychowawcze 500+

Biuro: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski

Czas wydania: godz. 12:38 dnia 04.02.2021

Ważność: od godz. 15:00 dnia 04.02.2021 do godz. 09:00 dnia 05.02.2021

Zjawisko: Oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -12°C na północnym-wschodzie regionu …

Czytaj więcej OSTRZEŻENIE O OBLODZENIU

W ostatnim czasie na terenie naszego województwa doszło do oszustw metodą „na policjanta”, gdzie starsze osoby straciły nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych przekazując je nieznajomym, pozostawiając w parku pod ławką lub w koszu bądź wyrzucając przez balkon. Policja uczula zatem mieszkańców na oszustów podszywających się pod rzekomych policjantów. Wciąż pojawiają się nowi naciągacze, którzy wykorzystują …

Czytaj więcej NIE DAJ SIĘ NABRAĆ – APEL POLICJI

Biuro: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski

Czas wydania: godz. 13:00 dnia 02.02.2021

Ważność: od godz. 20:00 dnia 02.02.2021 do godz. 08:00 dnia 03.02.2021

Zjawisko: Opady marznące

Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź.

Prawdopodobieństwo: 80%

Uwagi: Ostrzeżenie może być przedłużone.

Synoptyk IMGW-PIB: Ilona Bazyluk

Czytaj więcej OSTRZEŻENIE O OPADACH MARZNĄCYCH

Potok Wielki, dnia 2.02.2021 r.
Znak: UAN.6733.1.1.2021
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Potok Wielki
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami),
WÓJT GMINY POTOK …

Czytaj więcej OBWIESZCZENIE

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Lublinie
20-144 Lublin, ul. Bazylianówka 46

WOOŚ.442.3.2020.MH                                                           Lublin, dnia 26 stycznia 2021 r.

OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

Działając na podstawie art. 119 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r …

Czytaj więcej OBWIESZCZENIE

Meldunek GBS nr 1 o pomieszczeniu do samospisu
Gminne Biuro Spisowe w Potoku Wielkim przekazuje informacje o pomieszczeniu, w którym zostanie przygotowane stanowisko do samospisu:
Urząd Gminy w Potoku Wielkim
Potok Wielki 106
23-313 Potok Wielki
(parter, hol przy pokoju nr 13)
telefon do kontaktu 15 8740 233
WÓJT
Leszek Nosal
Gminny Komisarz Spisowy

Załączniki:
Meldunek GBS nr 1 o pomieszczeniu do samospisu

Czytaj więcej Meldunek GBS nr 1 o pomieszczeniu do samospisu

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry