– Konsultacje Społeczne

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

 Konsultacje w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki w 2023 roku.

  

Wójt Gminy Potok Wielki działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 572 z późn. zm) …

Czytaj więcej Konsultacje w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki w 2023 roku.

Zarządzenie Nr  16 .2022
Wójta Gminy Potok Wielki
z dnia 14 marca 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych   projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Niesamodzielnych oraz Seniorów dla Gminy Potok Wielki  na lata 2022-2023”
 

            Na podstawie art. 5 a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie …

Czytaj więcej Zarządzenie Nr 16 .2022 Wójta Gminy Potok Wielki z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Niesamodzielnych oraz Seniorów dla Gminy Potok Wielki na lata 2022-2023”.

Potok Wielki, dnia 14.12.2021  r.
 

 OS.6140.6.2021

   

Konsultacje w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki w 2022  roku.

 

 Wójt Gminy Potok Wielki działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz …

Czytaj więcej Konsultacje w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki w 2022  roku.

Zarządzenie Nr  40 .2021 Wójta Gminy Potok Wielki  z dnia 04 października  2021  roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu  współpracy Gminy Potok Wielki z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok …

Czytaj więcej Zarządzenie Nr 40.2021 Wójta Gminy Potok Wielki

Efektywność Energetyczna
Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej stosowanych w Gminie Potok Wielki

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 6, ust.3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 468 z póź. zm.), przedstawiono poniżej wykaz działań podjętych w Gminie Potok Wielki, których celem była poprawa efektywności …

Czytaj więcej Efektywność Energetyczna

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry