– Konsultacje Społeczne

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Zarządzenie Nr  40 .2021 Wójta Gminy Potok Wielki  z dnia 04 października  2021  roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu  współpracy Gminy Potok Wielki z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok …

Czytaj więcej Zarządzenie Nr 40.2021 Wójta Gminy Potok Wielki

Efektywność Energetyczna
Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej stosowanych w Gminie Potok Wielki

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 6, ust.3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 468 z póź. zm.), przedstawiono poniżej wykaz działań podjętych w Gminie Potok Wielki, których celem była poprawa efektywności …

Czytaj więcej Efektywność Energetyczna

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry