– Dofinansowanie budowy  przydomowych oczyszczalni ścieków

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 11.04.2022 r.

 Szanowni Mieszkańcy

Gminy Potok Wielki

W związku z pojawiającą się możliwością dofinansowania budowy  przydomowych oczyszczalni ścieków,  proszę zainteresowane osoby  o zapisywanie się na listę prowadzoną przez Urząd Gminy w Potoku Wielkim.

W związku z powyższym proszę chętnych o  zgłaszanie się  do tutejszego Urzędu w wybrany sposób:

– osobiście  pok. nr 3  lub

– telefonicznie  nr tel. 158740204 lub

– pocztą elektroniczną na e-mail: srodowisko@potokwielki.pl

Do zgłoszenia na listę niezbędne jest podanie:  imienia i nazwiska właściciela nieruchomości  , adresu gdzie ma zostać zainstalowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, telefonu kontaktowego oraz liczby osób, które będą korzystały z wybudowanej oczyszczalni.

 

Termin przekazywania zgłoszeń do 06 maja 2022 r.

WÓJT

/-/

Leszek Nosal

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry