– Fundusz Dróg Samorządowych

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Obraz przedstawia flagę oraz godło Polski

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 108719L w miejscowości Radwanówka – Stany Nowe od km 3+845,00 do km 5+387,00”

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

W ramach Fundusz Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania: 402 891 zł

Całkowita wartość inwestycji: 671 486,66 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 108719L w istotny sposób podnosi standard techniczny zarówno tej drogi, jak i infrastruktury drogowej na terenie gminy Potok Wielki. Zastosowane rozwiązania podnoszą jakość, wytrzymałość i bezpieczeństwo ruchu na tej drodze. Realizacja projektu jest kontynuacją dotychczasowych działań na tej drodze i przyczynia się do domknięcia tego ciągu drogowego (cała droga będzie o nawierzchni asfaltowej).

W ramach wnioskowanego zadania została wykonana przebudowa drogi nr 108719L na dł. 1 542,00 mb, szer. 3,5 m w tym: kilometraż zrealizowanego odcinka drogi od km 3+845,00 do km 5+387,00. Została wykonana nawierzchnia wykonane pobocza utwardzone materiałem kamiennym, po obu stronach drogi, o szerokości 0,75m, obustronnie 2 x 1 542m. Przekrój drogi – 1×1 jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu. Wykonane zostały 3 mijanki o szer. 5m.Wykonane zostało 7 zjazdów oraz zamontowane zostało oznakowanie pionowe.

Przebudowa drogi gminnej nr 108719L w miejscowości Radwanówka – Stany Nowe od km 3+845,00 do km 5+387,00 (1) Przebudowa drogi gminnej nr 108719L w miejscowości Radwanówka – Stany Nowe od km 3+845,00 do km 5+387,00 (2)

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry