– Gmina Potok Wielki otrzymała dofinansowanie w programie Polska Cyfrowa „Granty PPGR-Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Gmina Potok Wielki otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na  zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Cel projektu: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Wysokość dofinansowania to 81 050,00zł w ramach, których zostanie zakupionych i ubezpieczony sprzęt:

– 22 laptopów,

– 9 komputerów stacjonarnych,

– 2 tabletów.

Program skierowany jest do dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy, uczących się w szkołach podstawowych lub średnich, których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

Planowany termin realizacji projektu to 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu.

Projekt sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 

 

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry