– Gmina Potok Wielki otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina”

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Gmina Potok Wielki otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Kwota 136 830,00zł to limit, do którego Gmina Potok Wielki mogła wnioskować o przyznanie środków na realizację działań związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji usług Urzędu Gminy w Potoku Wielkim.

W projekcie przewidziano różne formy cyfryzacji odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby i obecne możliwości Urzędu, co pozwoli na efektywne oraz racjonalne wykorzystanie zakupionego sprzętu i oprogramowania. Środki pochodzące z funduszów europejskich zostaną przeznaczone na zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług i świadczenia pracy zdalnej, przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Realizację projektu zaplanowano na 2022r., jednak nie później niż do 30.09.2023r.

 

 

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry