– Gospodarka

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

ROLNICTWO

Gmina ma charakter rolniczy. Ponad połowę powierzchni (5,815 ha) zajmują użytki rolne. W części południowej dominują lasy (2637 ha ) oraz stawy i jeziora (876 ha). Rolniczo wykorzystywane są przede wszystkim tereny na północy gminy, gdzie znajdują się dość urodzajne gleby, głównie III klasy. W gminie działa około 1 500 gospodarstw, o średniej powierzchni 4,2 ha. Uprawia się pszenicę, jęczmień, buraki cukrowe oraz, coraz częściej: porzeczki, maliny, truskawki, aronię. Spora część gospodarstw nastawiona jest na produkcję mleka i trzody chlewnej. duża liczba ciągników będących w posiadaniu rolników (jeden ciągnik przypada na siedmiu mieszkańców gminy).
Rolnictwo jest podstawą utrzymania ludności. Od 1990 roku zmniejsza się systematycznie liczba tzw. dwuzawodowców, co wiąże się z redukcjami zatrudnienia w dużych zakładach przemysłowych regionu. Coraz więcej jest natomiast osób prowadzących działalność gospodarczą, zwłaszcza w usługach, handlu, produkcji drzewnej.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Dla mieszkańców i turystów ważną sprawą jest stan tzw. infrastruktury komunalnej i technicznej. A na tym polu jest wiele do zrobienia, choć trzeba przyznać, że w ostatnich latach postęp widać gołym okiem.

Drogi
W gminie jest ponad 90 km dróg, z czego około 52 km – gminnych, 4,2 km wojewódzkich i 35,6 km powiatowych. Znajdują się one w różnym stanie: jedne wymagają budowy niemal od podstaw, inne modernizacji, a większość – bieżących remontów. Wydaje się na ten cel spore środki ale upłynie jeszcze dużo czasu, zanim uda się ten problem załatwić. Sukcesem jest, zbudowanie 17 km nowych dróg w ciągu kilku minionych lat.

Wysypisko odpadów
W 1992 roku wybudowano w gminie wysypisko odpadów o powierzchni 0,52 ha, które odpowiada wymogom ochrony środowiska. Położone jest ono w miejscowości Potok Wielki.

Sieć wodociągowa
Gmina jest zwodociągowana w 90%. 15 wiosek korzysta z wodociągów, działają trzy ujęcia wody (Popielarnia, Zarajec Potocki, Osinki) wkrótce zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmie całą gminę. Ogólna długość sieci wynosi 92 km.

Gazyfikacja
W 1994 roku rozpoczęto gazyfikację gminy, prace są mocno zaawansowane, część gospodarstw a także obiektów użyteczności publicznej korzysta już z gazu.

Oczyszczalnia ścieków
W gminie funkcjonuje jedna, lokalna oczyszczalnia ścieków obejmująca teren technikum rolniczego oraz teren szkoły podstawowej w miejscowości Potoczek. W projekcie jest oczyszczalnia obsługująca teren całej gminy. W chwili obecnej opracowana jest dokumentacja techniczna, uzyskane jest pozwolenie na budowę oraz wykupiony teren pod inwestycję.

Telefonizacja
Przeprowadzono kompleksową telefonizację gminy, przy partycypacji w kosztach TP S.A., Gminy i mieszkańców. Kablowa sieć rozdzielcza, ziemna obejmuje 90% terenu gminy. Zainstalowano nowoczesną centralę telefoniczną, umożliwiając łączność ze światem ponad 1000 abonamentów.
Gmina dysponuje uzbrojonymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 25 działek wytyczono w Potoczku, na niektórych stoją już nowe domy.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry