– Informacja

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Potoku Wielkim informuje wszystkich mieszkańców Gminy Potok Wielki, że w dniach od 25 listopada 2021 (Dzień przeciw przemocy wobec Kobiet) do dnia  10 grudnia 2021(Dzień Praw Człowieka) rusza  Kampania16 Dnia Bez Przemocy

Celem akcji jest zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie wszelkich form przemocy, stosowanych wobec osób, oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkom rodziny, które narusza ich prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody.

Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego czy też poziomu wykształcenia członków rodziny.

Jeśli jesteś osobą doznającą przemocy lub jesteś jej świadkiem  
Z A D Z W O Ń    lub    P O W I A D O M:

Policja

Tef; 997

Tef; 112

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim/ Zespół Interdyscyplinarny

Tel./ fax   15 874 02 23

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Tel. 15 874 02 204

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim

tel:15 872 33 45

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

800 12 00 02

 

Poradnia Leczenia Uzależnień w Janowie Lubelskim

Tel.:15 843 63 32

Pamiętaj, że przemoc nie skończy się sama!!!

 

 

 

Kampania „16 Dnia Bez Przemocy ”

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry