– INFORMACJA

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 13.12.2021r.

INFORMACJA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, że została zakończona realizacja Programu Moduł IV – „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W przypadku uruchomienia przez PFRON w/w programu w kolejnym roku, OPS w Potoku Wielkim poinformuje o rozpoczęciu jego realizacji.

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych na stronach internetowych: Urzędu Gminy Potok Wielki (www.potokwielki.pl) i Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim (www.opspotokwielki.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w miejscach ogólnie dostępnych.

Informacja

Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Potoku Wielkim

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry