– Informacja dla użytkowników

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim
logo potoku wielkiego

Informacja dla użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków wykonanych w ramach operacji: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Potok Wielki – obszar z ciekami wodnymi”

Przypominamy o najważniejszych czynnościach eksploatacyjnych wynikających z instrukcji eksploatacji, które powinien wykonać użytkownik przydomowej oczyszczalni ścieków:

  1. Wypompowanie osadu z osadnika wstępnego w zbiorniku oczyszczalni:

Jeżeli zbiornik jest wypełniony w ok. 50% osadem, wtedy należy przystąpić do jego usunięcia. Gruntowne oczyszczanie z osadu ściekowego powinno być wykonywane w miarę potrzeb i następować jeden raz w okresie od 1 do 3 lat. Przy opróżnianiu zbiorników z osadu zaleca się pozostawić ok. 500 mm osadu w zbiornikach. Powoduje to szybszy i sprawniejszy powrót oczyszczalni do pracy.

  1. Codziennie sprawdzać pracę sprężarki.

Stojąc w pobliżu urządzenia, użytkownik powinien słyszeć jej pracę.

  1. Co miesiąc sprawdzać stan filtru dmuchawy membranowej (w przypadku zabrudzenia wyczyścić), pracę dyfuzorów napowietrzających , tworzenie się biomasy na zanurzonym złożu biologicznym. Barwa biomasy powinna wahać się od jasnobrązowej (nie białej lub szarej) do ciemnobrązowej. Zapach z instalacji powinien być „ziemisty”, a zapach siarkowodoru nie powinien być obecny. Należy dokonać oględzin końcowych ścieków.
  2. Regularne czyszczenie filtra w dmuchawie membranowej co najmniej raz na 3 miesiące.

W załączeniu pełna instrukcja eksploatacji.

Załączniki:

Instrukcja obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry