– INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU

USTNEGO  NIEOGRANICZONEGO

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 1124,899/7,1073/4  POŁOŻONYCH W POTOCZKU, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ

GMINY POTOK WIELKI

                         Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 2213) Wójt Gminy Potok Wielki podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów położonych w Potoczku :

-działki  nr 1124 o pow. ogólnej 0,1197 ha położonej w obrębie Potoczek KW ZA1J/00042256/8 nr 6 katastru  nieruchomości ,

-działki  nr 899/7 o pow. ogólnej 0,1275 ha położonej w obrębie Potoczek KW ZA1J/00051726/0 nr 6 katastru  nieruchomości ,

– działki  nr 1073/4 o pow. ogólnej 0,1164 ha położonej w obrębie Potoczek  KW ZA1J/00055296/4 nr 6 katastru  nieruchomości ,

Przedmiotowe działki wykazane zostały w ogłoszeniu Wójta Gminy Potok Wielki  z dnia 01.12.2022r.

-Cena wywoławcza netto  działki nr 1124 wynosiła 25 400,00 zł plus podatek VAT  23%

-Cena wywoławcza netto  działki nr 899/7 wynosiła  28 500,00 zł plus podatek VAT  23%

-Cena wywoławcza   netto działki nr 1073/4 wynosiła 14 600,00 zł plus podatek VAT  23%

 

– Wadium na sprzedaż w przetargu działki nr 1124 wpłaciły dwie osoby.Do przetargu na działkę nr 1124 przystąpił jeden uczestnik, osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym,

-przetarg na działkę nr 1124 położoną w Potoczku wygrał  Pan  Kapusta Marcin zam. Potoczek

Osiedle Grójec 14,   za cenę  25 660,00 zł plus należny podatek VAT 23%

 

-Do przetargu na działkę nr 899/7 przystąpił jeden uczestnik, osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym,

-przetarg na działkę nr 899/7 położoną w Potoczku wygrał  Pan Pęk Jan zam. Potoczek 87A

za cenę  28 790,00  zł plus należny podatek VAT 23%

 

-Do przetargu na działkę nr 1073/4 przystąpił jeden uczestnik, osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym,

-przetarg na działkę nr 1073/4 położoną w Potoczku wygrał  Pan Lenart Paweł zam. Potoczek 102  za cenę  14 800,00 zł plus należny podatek VAT 23%

 

WÓJT

/-/

Leszek Nosal

 

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 1124,8997,10734 POŁOŻONYCH W POTOCZKU, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry