– IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Szanowni Państwo

 

IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Jak co roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Janowie Lubelskim zachęca do wspólnego promowania konkursu. Prosimy o rozpropagowanie plakatów oraz informacji wszelkimi dostępnymi środkami.

Aby wziąć udział w konkursie należy ułożyć rymowankę promującą sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych. Kampania jest organizowana w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków  i chorób zawodowych rolników. Jej celem jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych  z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci urodzone w latach: 2008 – 2012 z całej Polski, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Kompletne zgłoszenie tj. rymowankę i formularz zgłoszeniowy podpisany przez Rodzica lub Opiekuna, należy przesłać do 20.03.2023 r. na adres e-mail: lublin@krus.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin  

W rymowance muszą się znaleźć przynajmniej 4 słowa spośród niżej wymienionych, użyte w dowolnej liczbie i odmianie.

Wymagane słowa: zatrucie, środowisko, niebezpieczeństwo, natura, karencja, toksyczny, ochrony, szkodliwe.

Konkurs odbywa się w 2 etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim.

Zachęcamy do udziału w konkursie, gdyż czekają atrakcyjne nagrody m.in. na etapie wojewódzkim zostanie wybranych 3 laureatów, z których każdy otrzyma nagrodę o wartości ok. 500 zł, natomiast na etapie ogólnopolskim zostanie wybranych 20 laureatów, którzy otrzymają nagrody po ok. 1000 zł każdy.

 

Materiały edukacyjne dotyczące tematyki rymowanki dostępne są na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl w sekcji „Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym” pod linkiem: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3618&tx_news_pi1%5 Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c154749f51f80da4e 7eeb6af699e1292

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z  najbliższym OR KRUS (adresy OR) lub Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp@krus.gov.pl.

REGULAMIN KONKURSU

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry