– Konkurs KRUS dla dzieci na rymowankę

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim
plakat 30lat krus

Szanowni Państwo,

Sytuacja epidemiologiczna panująca aktualnie w naszym kraju zmusiła większość grup społecznych do pozostania w domu. Jedną z nich są dzieci i to właśnie z myślą onajmłodszych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wramach działań narzecz upowszechnienia wśród dzieci wiedzy o zagrożeniach wypadkami w gospodarstwach rolnych, na stronie internetowej www.krus.gov.pl ogłoszony został II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja ma również nawiązywać do 30-lecia działalności KRUS na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy mieszkańców wsi i przebiegać będzie pod hasłem: Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy. Pracę konkursową wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi załączniki do Regulaminu konkursu, m.in. wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy przesłać do 09.04.2021 na adres e-mail: rymowanka@krus.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa.

Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy.

W dobie nauczania, odrabiania lekcji, a nawet odbywania zajęć wychowania fizycznego za pośrednictwem Internetu, zwracam się z prośbą o zobowiązanie placówek oświatowych podlegających pod Państwa Urząd do propagacji niniejszego konkursu na rymowankę oraz zamieszczenie w lokalnej prasie, na stronie internetowej, itp.. Liczymy, że nasz konkurs spotka się z pozytywnym odbiorem.

 

W załączeniu:

1. Plakat

plakat 30lat krus

 

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry