– Konsultacje w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki w 2023 roku.

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

 Konsultacje w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki w 2023 roku.

  

Wójt Gminy Potok Wielki działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 572 z późn. zm) zaprasza zainteresowane organizacje społeczne których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na terenie gminy Potok Wielki  do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Potok Wielki w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki na 2023 rok ”.

 

Wszelkie uwagi i opinie można składać:

–  w siedzibie Urzędu Gminy w Potoku Wielkim pok. nr 3 w godzinach pracy Urzędu, – pocztą na adres: Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki,

– drogą elektroniczną na adres: gmina@potokwielki.pl

 

Zgodnie z art. 11a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 przytoczonej ustawy, wydają opinię o projekcie uchwały w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia. tj. do dnia 24.01.2023 r.(włącznie).

 

 Nie wydanie opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację przedmiotowego programu.

 

WÓJT

/-/

Leszek Nosal

 

Otrzymują:

  1. strona internetowa BIP`
  2. tablica ogłoszeń
  3. a/a

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki w 2023 roku.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry