– „ Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok  2022

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok  2022

Gmina Potok Wielki informuje o rozliczeniu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych na realizację zadania określonego w art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, z późn.zm.), w ramach Programu pn. ,,Korpus Wsparcia Seniorów’’ na rok 2022 – Moduł I

Kwota dofinansowania – 9 000,00

Całkowita wartość  – 9 000,00 zł

Kwota wykorzystanych środków – 8 015,36 zł

Głównym celem Programu było zapewnienie usług wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb.

 

Potok Wielki, dnia 02.02.2023 r.

„Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok 2022

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry