– Nabór uzupełniający dla osób zainteresowanych  budową  przydomowych oczyszczalni ścieków

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dnia 04.10.2022 r.

 

                                                                                  Szanowni Mieszkańcy

Gminy Potok Wielki

 

Informuję, że prowadzimy nabór uzupełniający dla osób zainteresowanych  budową  przydomowych oczyszczalni ścieków.  W związku z powyższym proszę zainteresowanych o  zgłaszanie się  do tutejszego Urzędu w wybrany sposób:

– osobiście  pok. nr 3  lub

– telefonicznie  nr tel. 158740204 lub

– pocztą elektroniczną na e-mail: srodowisko@potokwielki.pl

Do zgłoszenia na listę niezbędne jest podanie:  imienia i nazwiska właściciela nieruchomości, adresu gdzie ma zostać zainstalowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, telefonu kontaktowego oraz liczby osób, które będą korzystały z wybudowanej oczyszczalni.

Termin przekazywania zgłoszeń do 19 października  2022 r.

Po tym terminie projektant działający na zlecenie Gminy dokona oględzin w terenie.

W przypadku potwierdzenia możliwości budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na danej nieruchomości, zostanie zawarta umowa z właścicielem na realizację inwestycji.

Wszelkie formalności w tej sprawie będą załatwiane w siedzibie Urzędu Gminy.

WÓJT

/-/

Leszek Nosal

Nabór uzupełniający dla osób zainteresowanych  budową  przydomowych oczyszczalni ścieków

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry