– Obchody Święta Niepodległości w Gminie Potok Wielki

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Święto Niepodległości to wyjątkowy dzień dla każdego Polaka. Gminne obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku-Stanach, w której udział wzięli samorządowcy, politycy, delegacje z pocztami sztandarowymi, druhowie strażacy, stowarzyszenia oraz mieszkańcy z terenu gminy. Mszę świętą poprzedził program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Potoku-Stanach.

Po Mszy świętej miał miejsce koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu  Macieja Miecznikowskiego.  Koncert to wspaniała krótka lekcja historii naszej Ojczyzny, która obfituje w ważne dla Polaków wydarzenia. Zaprezentowany repertuar miał także na celu wprowadzić zebranych w klimat tamtych czasów. Była to okazja do wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych, które odegrały ważną rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej.

Następnie odbył się przemarsz przed pomnik „Powstańców Styczniowych”.  Dokonano wciągnięcia flagi  na maszt i odśpiewano hymn państwowy. Po powitaniu pocztów sztandarowych oraz wszystkich obecnych na obchodach okolicznościowe przemówienia wygłosili: Michał Moskal – Dyrektor Biura PiS Jarosława Kaczyńskiego, Artur Pizoń – Starosta Janowski oraz Leszek Nosal – Wójt Gminy Potok Wielki, podkreślając rangę tego święta.

Po przemówieniach kwiaty pod pomnikiem Powstańców Styczniowych w asyście żołnierzy z XXIV Batalionu Lekkiej Piechoty złożyli: Wójt Gminy Potok Wielki Leszek Nosal wraz z pracownikami urzędu, Przewodniczący Rady Gminy Marian Giska wraz z radnymi, Starosta Janowski Artur Pizon, Michał Moskal – dyrektor biura PiS , delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Potoku-Stanach z Dyrektorem Panią Grażyną Pietrzyk, delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim z Dyrektorem Panem Krzysztofem Wolaninem, delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Potoczku z Dyrektorem Panem Janem Brzozowskim, delegacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku z Dyrektorem Dariuszem Wolanem, delegacja Klubu Seniora z Panem Kazimierzem Cibą na czele oraz Żołnierze z XXIV Batalionu Lekkiej Piechoty.

W tym samym czasie hołd poległym za wolność ojczyzny oddali harcerze składając kwiaty pod: Pomnikiem pomordowanych mieszkańców Osówka,  Pomnikiem Powstańców Styczniowych i Żołnierzy września 1939 na cmentarzu w Potoku Wielkim,  Pomnikiem pamięci żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz mieszkańców wsi Potok-Stany, Dąbrówka, Radwanówka i Kolonii Potok- Stany zamordowanych w kwietniu 1944 roku na cmentarzu w Potoku-Stanach.

Na zakończenie uroczystości Zespół Śpiewaczy Stanianki zaśpiewał „Rotę” oraz  utwór pt. „W tym lubelskim lesie”.

Sponsorem obchodów Święta Niepodległości był Lubelski Węgiel „BOGDANKA”.

 

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry