– Ogłoszenie dotyczące pomocy żywnościowej (POPŻ)

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Wójt Gminy Potok Wielki informuje  mieszkańców Gminy Potok Wielki, że w dniach od 17 października 2022r. do 30 listopada 2022r. prowadzony będzie nowy nabór wniosków dotyczący przyznania pomocy żywnościowej dla osób/rodzin najbardziej  potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy w zakresie dystrybucji  dodatkowej żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim pokoje nr 4 i 5 wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów. Telefon kontaktowy 15 874 02 23

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z w/w pomocy:

– dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1707,20 zł
– dla osoby w rodzinie 1320,00 zł

 

W przypadku składania wniosku w miesiącu październiku 2022r. należy przedstawić  dochód netto za miesiąc wrzesień 2022r.

W przypadku składania wniosku w miesiącu listopadzie 2022r. należy przedstawić  dochód netto za miesiąc październik 2022r.

 

WÓJT

/-/

Leszek Nosal

Ogłoszenie dotyczące pomocy żywnościowej (POPŻ)

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry