– Ogłoszenie w sprawie dystrybucji węgla dla mieszkańców po cenach preferencyjnych

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego  – Wójt Gminy Potok Wielki informuje mieszkańców o możliwości zgłaszania zapotrzebowania na węgiel.

Wszystkich zainteresowanych zakupem węgla po cenach preferencyjnych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Urzędem Gminy w Potoku Wielkim w terminie do dnia 25 października 2022 r. do godz. 14-tej, w celu wpisania się na listę chętnych.

Tel. 15/8740-235  lub  15/8740-216

Osoba zainteresowana podaje:

  • Imię i nazwisko,
  • Adres zamieszkania,
  • Asortyment węgla ( groszek, orzech, miał),
  • Ilość ( max 1,5 tony w 2022 r. i 1,5 tony w 2023 r.).

W chwili obecnej Gmina nie przyjmuje wniosków od mieszkańców na zakup węgla po preferencyjnych cenach. Wnioski będą przyjmowane dopiero po wejściu w życie ustawy o zakupie  preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Gdy stosowny wzór wniosku zostanie opublikowany, Gmina Potok Wielki powiadomi o tym swoich mieszkańców i dopiero wtedy wnioski te będzie można składać.

Prawo do zakupu węgla po cenach preferencyjnych będzie miało to gospodarstwo domowe, które jest uprawnione do dodatku węglowego.

                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                (-) Leszek Nosal

                                                      

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry