Dąbrowica

Drukuj

7

Założona w I połowie XIX wieku przez Wolskich, właścicieli Potoczka. Usytuowana między wzgórzami WyżynyLubelskiej, rozciągnięta na sporej przestrzeni. We wsi znajduje się szkoła i kilka obiektów użyteczności publicznej. Przy wjeździe do Dąbrowicy uwagę zwraca murowana, ośmioboczna kapliczka przydrożna nakryta namiotowym daszkiem. We wnętrzu umieszczono oleodruk z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Szkoła dąbrowica