Panorama - Potoczek
Zespół Szkół im. Romualda Traugutta w Potoku-Stanach
Zawody wędkarskie – Maliniec
Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku-Stanach
Parafia pod wezwaniem Świętego Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim
Panorama - Potok Wielki
KARP 2019
Pochmurnie

-3°C

Potok wielki

Pochmurnie

Wilgotność powietrza 84%

Wiatr 24.14 km/h

  hour min hour  
  23.04.2021 Ferienhaus Ostsee

BIP

harmonogram odpady dopasowany

ZASADY

DEKLARACJA

armir restrukturyzacja rolnictwa lodr doradztwo rolnicze odnawialne zrodla energibiznes.gov.pl2 pl

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 171

Wczoraj 268

Ostatni miesiąc 7806

Ogółem 447028

Gmina obecnie

Gmina Potok Wielki zajmuje obszar 9,833 ha i liczy ponad 5,3 tys. mieszkańców. W jej skład wchodzą następujące sołectwa: Potok Wielki, Potok Wielki II, Potok Wielki Kolonia, Potok Stany, Potok Stany Kolonia I i II, Potok Stany Kolonia III, Popielarnia, Dąbrowica, Dąbrówka, Osinki, Radwanówka, Zarajec Potocki, Wola Potocka, Stawki, Potoczek, Maliniec, Osówek.

zAdministracyjnie gmina należy do powiatu Janów Lubelski, województwa lubelskiego. Gmina ma charakter rolniczy. Ponad połowę jej powierzchni (5,815 ha) zajmują użytki rolne. W części południowej dominują lasy (2637 ha) oraz stawy i jeziora (876 ha). Rolniczo wykorzystywane są przede wszystkim tereny na północy gminy, gdzie znajdują się dość urodzajne gleby, głównie III klasy. W gminie działa około 1500 gospodarstw, o średniej powierzchni 4,2 ha. Uprawia się pszenicę, jęczmień, buraki cukrowe oraz, coraz częściej, porzeczki, maliny, truskawki, aronie. Spora część gospodarstw nastawiona jest na produkcję mleka i trzody chlewnej. Uderza duża liczba ciągników będących w posiadaniu rolników (jeden ciągnik przypada na siedmiu mieszkańców gminy).

Rolnictwo jest podstawą utrzymania ludności. Od 1990 roku zmniejsza się systematycznie liczba tzw. dwuzawodowców, co wiąże się z redukcjami zatrudnienia w dużych zakładach przemysłowych regionu. Coraz więcej jest natomiast osób prowadzących działalność gospodarczą, zwłaszcza w usługach, handlu, produkcji drzewnej.

Dla mieszkańców i turystów ważną sprawą jest stan tzw. infrastruktury komunalnej i technicznej. A na tym polu jest wiele do zrobienia, choć trzeba przyznać, że w ostatnich latach postęp widać gołym okiem. W gminie jest ponad 90 km dróg, z czego około 52 km
- gminnych. Znajdują się one w różnym stanie; jedne wymagają budowy niemal od podstaw, inne modernizacji, a większość - bieżących remontów. Wydaje się na ten cel spore środki ale upłynie jeszcze dużo czasu, zanim uda się ten problem załatwić. Sukcesem jest, bez wątpienia, zbudowanie 17 km nowych dróg w ciągu paru, minionych lat, nadal jednak do niektórych, zwłaszcza peryferyjnie położonych wsi, dojazd nie należy do przedsięwzięć przyjemnych.

W 1992 roku wybudowano gminne wysypisko odpadów, które odpowiada wymogom ochrony środowiska. 15 wiosek korzysta z wodociągów, działają trzy ujęcia wody, wkrótce zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmie całą gminę. W 1994 roku rozpoczęto gazyfikację gminy, prace są mocno zaawansowane, część gospodarstw korzysta już z gazu. Podjęte zostały starania o budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Gotowa jest dokumentacja techniczna, przygotowano działkę pod obiekt oczyszczalni. Przeprowadzono kompleksową telefonizację gminy, przy partycypacji w kosztach Telekomunikacji Polskiej S.A., Gminy i mieszkańców. Zainstalowano nowoczesną centralę telefoniczną, umożliwiając łączność ze światem ponad 1000 abonentów.

Gmina dysponuje uzbrojonymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 25 działek wytyczono w Potoczku, na niektórych stoją już nowe domy.

W gminie działają 4 szkoły podstawowe (Potok Wielki, Potoczek, Potok Stany, Dąbrowica) oraz dwa punkty filialne w Stawkach i Zarajcu Potockim a także gimnazjum. Obiekty są modernizowane, remontowane. W Potoczku, w obiektach podworskich istnieje Zespół Szkół Rolniczych, w którego skład wchodzą: Technikum Rolnicze, Liceum Zawodowe, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Wieczorowe Technikum
Rolnicze i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Przyszkolne gospodarstwo rolne dysponuje 94 hektarami, utrzymuje bydło, trzodę chlewną, stajnię koni wierzchowych.indeks
      

Od 1994 roku działa, po okresie zawieszenia związanego z remontem budynku, Gminny Ośrodek Kultury. Prowadzi on ożywioną działalność w środowisku, a szczególnie dba o zachowanie folkloru rejonu Potoka. Przy Ośrodku działają: kapela ludowa, zespół
kolędniczy "Herody", zespół wokalno - instrumentalny. GOK organizuje ciekawe imprezy kulturalne (turnieje, konkursy, przeglądy, zawody sportowe, zabawy itp.).

W Potoku Wielkim jest biblioteka gminna, zaś jej filia znajduje się w Potoczku. Gmina przeznacza każdego roku środki na zakup książek.

Ma gmina dwa ośrodki zdrowia. Zatrudnionych jest w nich pięciu lekarzy, 12 osób personelu średniego i 3 osoby obsługi. Działają apteka i Bank Spółdzielczy.

Działa w gminie 10 jednostek OSP, każda ma własną strażnicę. W Woli Potockiej budowana jest nowa strażnica. Najstarsze OSP, w Potoku Wielkim i Potoku Stany zostały założone w 1925 roku. Po dłuższym okresie braku działalności reaktywowano Ludowy Zespół Sportowy, startujący w rozgrywkach piłkarskich.

Zaplecze dla turystyki ma charakter perspektywiczny, a obecnie jest nad wyraz skromne. W sezonie letnim z noclegów skorzystać można w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Potoczku, dysponującym 90 miejscami. W ostatnim okresie w gminie rozwija
się agroturystyka - gospodarstwa agroturystyczne (zwłaszcza w Malińcu) oferują wyjątkowo atrakcyjny wypoczynek w scenerii stawów i otaczającej ich puszczy, wygodnie i tanio. Amatorzy "wczasów w siodle" mogą wypożyczyć konie wierzchowe w stajni ZSR w Potoczku.

Strategia rozwoju gminy opiera się na wyjątkowych walorach naturalnych tego terenu i już ukształtowanych formach gospodarki.

Władze samorządowe zabiegają o uzyskanie statusu gminy ekologicznej. Stanie się to faktem po zbudowaniu oczyszczalni ścieków i zakończeniu gazyfikacji. Gleby w rejonie Potoka Wielkiego, przebadane przez Stację Chemiczno - Rolniczą w Kielcach, nie wykazują obecności metali ciężkich oraz innych, szkodliwych dla zdrowia związków chemicznych. To stwarza warunki do produkowania zdrowej żywności, rozwijania upraw warzyw, owoców
w północnej części gminy. Południe - kraina borów i wody, osobliwości przyrodniczych, stanowi wspaniały teren do rozwoju wszelkich form turystyki i wypoczynku. W sferze produkcyjnej ma ogromne możliwości w hodowli ryb. A zatem ekologiczne rolnictwo i turystyka decydować będą o przyszłości gminy i poziomie życia jej mieszkańców.

W oczekiwaniu na chętnych do inwestowania, podejmowane są działania zmierzające do rozbudowy infrastruktury technicznej. Do najważniejszych zadań należy modernizacja i utrzymanie dróg, zakończenie gazyfikacji i modernizacja wodociągów, budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Na te cele przeznacza się większość środków budżetowych.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na potrzebę ratowania zachowanych obiektów zabytkowych, stanowiących sporą atrakcję turystyczną. Należą do nich m.in. zespół dworski w Potoczku, pozostałości założenia dworskiego w Potoku Wielkim, Stawkach i Potoku - Stanach, kościół parafialny w Potoku Wielkim, przydrożne kapliczki i figury, pomniki przyrody, stare nagrobki na cmentarzu w Potoku Wielkim. Z wymienionych kościół i dwór w Potoczku mają zapewnioną stałą opiekę i środki na remonty. Pracom zabezpieczającym podano też cenną kapliczkę przydrożna w Potoczku oraz dąb szypułkowy (obwód pnia 6 m) w Kolonii Potok Wielki. Niektóre z obiektów, opuszczone, nieużytkowane, powinny znaleźć
nowego właściciela, który przywróci im dawny blask i wykorzysta na np. bazę turystyczną. Warto zachować, choćby w postaci trwałej ruiny, resztki młyna wodnego i urządzeń śluzy w Potoku Stanach. Jest to bowiem bardzo interesujący zabytek techniki.

d

Chcąc myśleć o przyciągnięciu turystów, trzeba im stworzyć odpowiednie warunki. I nie chodzi wyłącznie o bazę noclegową i gastronomiczną ale także o sieć dobrze zaopatrzonych sklepów, punktów usługowych, urządzenia rekreacyjne, sportowe itp.

Brak zakładów przemysłowych ogranicza możliwości finansowe gminy, jednocześnie jednak stanowi atut w rozwoju turystyki i wypoczynku. Dostrzegają to i wykorzystują władze samorządowe, a to stwarza nadzieje na lepszą przyszłość gminy Potok Wielki

Kolektory słoneczne

FDS2020

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Wirtualny spacer Solary  zsjpzesp traugutt katyn ops potok wielki osrodek kultury potok ZSCKR potoczek lgd lesny krag ryba Powiat Janowski zip przydatne infoIKPEPUAP geo portal ksiegi wieczyste ceidg dzialalnosc gospodarcza akty prawneskrzynka nadawcza glks potokwielki

 

 

 

Kontakt
Potok Wielki 106

23-313 Potok Wielki
tel./fax: 15 8740 206 www.potokwielki.pl

 

 

Godziny pracy
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

sobota-niedziela: nieczynne

Numer konta
98 9410 1049 2005 5000 0329 0002

 

Konto  - odpady komunalne: 

69 9410 1049 2005 5000 0329 0039