Oferta handlowa

Drukuj


OFERTA HANDLOWO-INWESTYCYJNA I TURYSTYCZNA GMINY POTOK WIELKI

I. Mienie i grunty komunalne - 12.49 ha, w tym:

    Baza GS - 2.25 ha , zabudowana budynkami / magazyny, wiaty,
    garaże, punkt skupu, pawilony handlowe/ o łącznej powierzchni
    3.648 m2,
    Działki komunalne pod budownictwo jednorodzinne - 7 szt.
    Dwa Ośrodki Zdrowia,
    Apteka,
    Lecznica weterynaryjna,
    Budynki użyteczności publicznej o łącznej pow. 1.500 m2,
    Szkoły - 6 budynków o łącznej pow. 3.470 m2 i 11.09 ha gruntu,
    Baza SKR - o powierzchni 1.40 ha, zabudowana budynkami
    /budynek produkcyjno-biurowy, magazynowo-warsztatowy, wiata,
    dwa dystrybutory paliw, magazyn smarów i olejów/,

II. Baza Kółka Rolniczego w Potoczku - o powierzchni 0.94 ha
 /zabudowana dystrybutorem paliw, budynkami magazynowymi/.


III. Zespół Szkół Rolniczych oraz Gospodarstwo Pomocnicze w Potoczku o powierzchni 74.37 ha, w tym : 3 ha stawów, 15 ha lasów.


Gmina jest zwodociągowana, funkcjonują trzy ujęcia wody i sieć wodociągowa o długości 92km.
Posiada gminne wysypisko odpadów stałych spełniające aktualne standardy.
Sieć drogowa ma długość 102,8 km, w tym:
- drogi bitumiczne 73.5 km,
- drogi o nawierzchni twardej - 13.3 km,
- drogi o nawierzchni gruntowej - 16 km.
Przeprowadzona została kompleksowa telefonizacja. Gazyfikacja
zaawansowana w 70%.
Opracowana koncepcja na zagospodarowanie ścieków socjalno-bytowych.
Bazy użyteczności publicznej oraz grunty komunalne są utwardzone. Zostały wyposażone w media: drogi, wodociąg, gazociąg, energie elektryczną i telefony.
Na terenie gminy dobrze rozwinięta jest produkcja roślinna: zboża, buraki cukrowe i owoce miękkie: malina, porzeczka, truskawka i aronia oraz zwierzęca: hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej.
W tych obszarach gospodarczych występuje pilna potrzeba organizacji skupu i przetwórstwa rolno-spożywczego.
Atrakcją turystyczną gminy jest jej południowa część wchodząca w obszar Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie" ze stawami śródleśnymi o łącznej powierzchni 1102ha i lasami.

W obszarach tych zachowała się unikalna flora i fauna.

Istnieje możliwość atrakcyjnego wypoczynku w naturalnych warunkach.

Oczekuje się oferenta na zagospodarowanie turystyczne bazy po Szkole
Podstawowej w Osówku mienie komunalne o powierzchni l .36 ha.


Gmina oferuje zainteresowanym:

    wniesienie składników majątkowych w formie aportu,
    wydzierżawianie wieloletnie,
    ewentualna sprzedaż,
    pomoc organizacyjną,
    preferencyjne stawki oraz zwolnienia podatkowe.