– Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje o naborze kandydatów na stanowisko ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

 

 

                                   

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko  Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje o naborze kandydatów na stanowisko ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
Poszukujemy osób chcących podjąć pracę jako asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
Program ma na celu wprowadzenie usługi  asystenta osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia  dla osób niepełnosprawnych.

 1. Wymagania niezbędne:
 2. posiadanie dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta i/lub,
 3. posiadanie co najmniej 6-miesięcznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. Wymagania dodatkowe:
 6. dyspozycyjność,
 7. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 8. operatywność, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

III. Obowiązki asystenta– zakres czynności do pobrania (załącznik Nr 9)

Do zadań asystenta należało będzie min.in. pomoc osobie niepełnosprawnej w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce ( świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia społeczne/ sportowe, placówki handlowe),
 2. załatwianiu spraw urzędowych,
 3. nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnymi instytucjami/organizacjami,
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. kino, teatr, muzeum, galerie sztuki, wystawy),
 5. wykonywaniu czynności dnia codziennego
 6. Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane proszone są o składanie:

 1. CV,
 2. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 4. dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
 5. klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w związku z RODO – do pobrania

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 31.03.2022 r. osobiście w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim z dopiskiem: „Dotyczy naboru – kandydat na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Do pobrania:

1) Wzór karty zakresu usług asystenta (załącznik nr 9 do Programu).

2) Karta realizacji usług asystenta (załącznik nr 10 do Programu).

3) Ewidencja przebiegu pojazdu (załącznik nr 11 do Programu).

4) Klauzula informacyjna  (załącznik Nr 13 do Programu)

5) Klauzula informacyjna RODO (załącznik Nr 14 do Programu)

Załącznik nr 9 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Załącznik nr 10 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Załącznik nr 11 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Załącznik nr 13 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry