– Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje…

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że w myśl art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz . U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm .),  utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów,    a    jeżeli    urządzenia    te     są     objęte     działalnością     spółki     wodnej     działającej na terenie gminy lub związku  spółek  wodnych,  w  którym jest  zrzeszona  spółka  wodna  działająca na   terenie   gminy   –   do  tej   spółki   lub  tego   związku   spółek   wodnych.   Jednocześnie,   zgodnie z art. 197 omawianej ustawy, urządzeniami melioracji wodnych  są  rowy  wraz  z  budowlami związanymi  z  nimi funkcjonalnie.

W związku z powyższym zaznaczam, że wykonywanie prac konserwacyjnych zapewniających drożność rowów melioracyjnych, należy do obowiązków zainteresowanych właścicieli gruntów, spółki wodnej lub związku spółek wodnych, działających na terenie gminy.

Ponadto wskazuję, że zgodnie z art. 206 ustawy Prawo wodne, w przypadku niewykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych, właściwy organ Wód Polskich wydaje decyzję   administracyjną,   ustalającą   omawiane   obowiązki,   zawierającą   szczegółowe   zakresy i terminy wykonywania prac konserwacyjnych, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez zainteresowanych  właścicieli gruntów.

Jednocześnie informuję, że wykonywanie prac utrzymaniowych rowów  melioracyjnych  musi  być zgodne  z  obowiązującymi  przepisami z zakresu  ochrony  środowiska  oraz ochrony  przyrody.

 

KPZ.521.12.17.1.2021.MK pismo

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry