– Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego „Polska w sercu młodego człowieka”

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

„Polska w sercu młodego człowieka”

pod honorowym patronatem Wójta Gminy Potok Wielki Pana Leszka Nosala

Organizatorem Gminnego Konkursu Plastycznego „Polska w sercu młodego człowieka” była GZ „Zuchowa Wiara” z Potoczka.

Celem konkursu było:
– promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia

świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa,
– rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży,
– rozwijanie zdolności plastycznych.

Konkurs skierowany był do grup przedszkolnych, przedszkoli, szkół podstawowych
z terenu gminy Potok Wielki.

Tematem prac była ujęta w ramy plastyczne idea i samodzielna interpretacja dotycząca rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw, piękna Ojczyzny.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięli w nim udział uczniowie i dzieci z oddziałów przedszkolnych z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Potoku Wielkim, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Potoku-Stanach i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Potoczku oraz przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego w Dąbrowicy. Wpłynęło 90 prac. Wszystkie wykonane były na wysokim poziomie, a uczniowie wykazali się dużą kreatywnością, przez co komisja miała niemały problem z podjęciem wyboru. Komisja oceniała prace biorąc pod uwagę zgodność
z regulaminem, temat konkursu oraz estetykę pracy.

Ostatecznie jury wyłoniło laureatów konkursu w trzech kategoriach: przedszkole, klasy I – III i klasy IV – VI oraz przyznało wyróżnienia dla autorów prac o szczególnych walorach artystycznych. Wręczenie  dyplomów i nagród rzeczowych nastąpiło przez Wójta Gminy Leszka Nosala i Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Potoczku Jana Brzozowskiego  w dniu 29.11.2021r w Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim.

Wyróżnione prace w w/w  konkursie znajdują się na wystawie w  budynku Urzędu Gminy.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry