– Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

 

Potok Wielki, dnia 04.11.2021r.

INFORMACJA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, że przystępuje do realizacji projektu w ramach Modułu IV Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków PFRON.

W Programie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, czyli osoby o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W ramach Programu zostaną przygotowane paczki (artykuły żywnościowe, artykuły chemiczne, pościel, ręczniki, koce) oraz środki ochrony (maseczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe).

Nabór wniosków potrwa od dnia 05.11.2021 r. do dnia 26.11.2021r.

O przystąpieniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba uczestników to 60 osób.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim (tel. 15 8740 223).

 

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Potoku Wielkim

mgr Agnieszka Graboś

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry