– Poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców Gminy Potok Wielki

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

                                                                                              Potok Wielki, dn. 26.01.2022r.

Wójt Gminy Potok Wielki

informuje, że od 1 lutego 2022r. świadczone będzie poradnictwo specjalistyczne przez  psychologa, prawnika i terapeutę uzależnień dla mieszkańców Gminy Potok Wielki, szczególnie dla:

  1. osób/ rodzin zagrożonych i/lub dotkniętych problemem uzależnień i przemocy w rodzinie
  2. liderów i osób działających w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy.

 

Terminy dyżurów specjalistów psycholog, prawnik, terapeuta uzależnień w godz.16.00 – do 19.00:

  1. 1 lutego, 15 lutego 2022r.
  2. 15 marca, 29 marca 2022r.
  3. 5 kwietnia, 19 kwietnia 2022r.
  4. 10maja , 24 maja 2022r.
  5. 7 czerwca , 21 czerwca 2022r.
  6. 5 lipca , 19 lipca 2022r.

 

Ponadto zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim do  pracowników socjalnych, którzy w godzinach 7.30 do 15.30 w dni robocze, od poniedziałku do piątku świadczą pracę socjalną,  w tym dla osób/rodzin  zagrożonych i/lub dotkniętych problemem uzależnień i przemocy w rodzinie

Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim telefon kontaktowy  (15) 8740-223 lub 691-159-805.

 

  Wójt Gminy

/-/  Leszek Nosal

Poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców Gminy Potok Wielki

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry