– Projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Poznaj program na lata 2021-2027

Lubelskie jest drugim województwem w kraju pod względem alokacji na finansowanie programów regionalnych. Kwota zaproponowana w projekcie Umowy Partnerstwa na lata 2021-27 to 1,768 mld euro. Pieniądze te podzielono według algorytmu opartego na kryteriach takich jak liczba ludności czy PKB per capita. Warto zaznaczyć, iż zostało już podzielonych około 75% środków, a blisko 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania (w czasie negocjacji kontraktu programowego). Rezerwa wynosi 7,104 mld euro i rozdysponowana zostanie na wszystkie 16 województw.

Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w obszarze innowacji, przedsiębiorczości, cyfryzacji, ochrony środowiska, efektywności energetycznej, edukacji, rynku pracy i spraw społecznych, infrastruktury transportowej, ochrony zdrowia, kultury i turystyki oraz zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

załącznik 1 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 z 2021.07.06

załącznik 1.1 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027_Aneks 1 z 2021.07.06

załącznik 1.2 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027_Aneks 3 z 2021.07.06

załącznik 1.3 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027_Aneks 3 z 2021.07.06

załącznik 2 formularz zgłaszania uwag do projektu programu

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry