– Program „Korpus Wsparcia Seniorów”

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

 I N F O R M A C J A

 

Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, że Gmina Potok Wielki od dnia 1 lipca 2022 r.  rozpoczyna realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł I,    finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
Głównym celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku   65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie naszej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.
Program jest skierowany do seniorów mieszkających na terenie Gminy Potok Wielki, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

Zasady rekrutacji:

Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy, zgłasza się przez:   

a) – ogólnopolską infolinię 22 505 11 11

b) – lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim, Potok Wielki Nr 106; 23-313 Potok Wielki, telefon (15) 8740-223 lub 691-159-805, w godzinach   urzędowania Ośrodka tj. od 7.30 do 15.30.

 

Program zapewnia usługi wsparcia przez codzienne świadczenie pomocy osobom potrzebującym wsparcia w postaci:

– wsparcia społecznego,

– ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,

– wsparcia psychologicznego,

-wsparcia w czynnościach dnia codziennego.

Program realizowany będzie do dnia 28.12.2022r. Nabór będzie trwał w sposób ciągły.

 

Informacje  bliższe można uzyskać pod nr telefonu:15 874 02 23 lub osobiście w biurze tut. Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 pok. Nr 5.

 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów”

 Osoba do kontaktu:
Katarzyna Myszak
Katarzyna Kaproń

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry