– PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2019

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

 

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2019

MINISTERSTWA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

Gmina Potok Wielki, informuje, iż w związku z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – Moduł I – Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego

ODBIORCY PROGRAMU

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących na terenie Gminy Potok Wielki sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

jeżeli nie korzystają z innych form usług w:

 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;

Zgodnie z założeniami Programu w pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej powinny skorzystać dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa wyżej oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.

REALIZACJA PROGRAMU

 1. Wsparcie w formie opieki wytchnieniowej może być realizowane w wymiarze 240 godzin dla Modułu I i III – limit wynikający z Programu na 2019r.
 2. Pomoc w formie opieki wytchnieniowej w ramach w/w limitu jest bezpłatna.
 3. Opieka wytchnieniowa może być świadczona w:

 

 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
 2. Gmina przyznaje usługę opieki wytchnieniowej na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę wydając decyzję administracyjną.

 

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

 1. Aktualne (w przypadku dzieci) orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. Aktualne (w przypadku osób dorosłych) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 3. Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (zał.nr 6 do Programu)

– wypełniona przez lekarza specjalistę zgodnie z symbolem przyczyn niepełnosprawności znajdującym się w posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności.

 1. Wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 1. Nabór do Programu prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania środków na jego realizację w 2019 r.
 2. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją przyjmowane są w:

Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim, Potok Wielki Nr 106, 23-313 Potok Wielki, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Informacji udziela: Dział Pomocy Środowiskowej – p Katarzyna Myszak, tel. (15) 8740-223

 

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry