– Przekazanie sprzętu w ramach konkursu Granty PPGR

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Gmina Potok Wielki zakończyła proces przekazania dzieciom sprzętu komputerowego zakupionego w związku z realizacją Umowy o powierzenie grantu nr 2625/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na  zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Przekazanie sprzętu odbyło się na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w konkursu grantowego, którego nabór wniosków odbył się od 4 października i trwał do 5 listopada 2021r.

Organizator Konkursu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) przez kilka miesięcy weryfikował wnioski złożone przez gminy z całej Polski. Wniosek Gminy Potok Wielki został oceniony pozytywnie, w wyniku czego Gminie został przyznany grant w wysokości 66 057,33 zł na zakup 8 komputerów stacjonarnych, 19 laptopów i 1 tableta oraz ubezpieczenie.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry