– Przyjmowane zgłoszenia na dofinansowanie usuwania eternitu z nieruchomości na terenie Gminy Potok Wielki.

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Mieszkańcy Gminy Potok Wielki

 

Wójt Gminy Potok Wielki informuje, że w dniach od 31 stycznia  do 08 luty 2022 r. będą przyjmowane zgłoszenia na dofinansowanie usuwania eternitu z nieruchomości na terenie Gminy Potok Wielki. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego we współpracy z Gminą Potok Wielki  w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami  azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”  współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.           

 

Warunki otrzymania dofinansowania:

  1. Dysponowanie nieruchomością na której znajduje się azbest.
  2. Na terenie nieruchomości, której dotyczy wniosek nie może być prowadzona działalność gospodarcza.
  3. Wypełnienie zgłoszenia lokalizacji

Do zgłoszenia lokalizacji obowiązkowo należy dołączyć:

 

w przypadku zgłoszenia utylizacji eternitu złożonego na posesji:

kserokopię oświadczenia wykonawcy lub wnioskodawcy  o wykonaniu demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest  (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)

(nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów azbestowych zdemontowanych przed 06.05.2004 r.)

 

Termin realizacji:  rok 2022

 

            Wartość dofinansowania:

– 100 % kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych na składowisku.

 

            Druki w ramach V naboru zgłoszeń lokalizacji wyrobów zawierających azbest, do pobrania w Urzędzie Gminy,  na stronie internetowej gminy www.potokwielki.pl  zakładka gospodarowanie odpadami lub na stronie internetowej:  www.azbest.lubelskie.pl  w zakładce Aktualności.

Regulamin uczestnictwa w projekcie na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl

 

            Komplet dokumentów należy złożyć w w/w terminie, w Urzędzie Gminy Potok Wielki tel. 15 8740 204.

 

  Wójt Gminy

/-/  Leszek Nosal

 

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry